Икономика 21

Full text!
Type:
tijdschrift
Titel:
Икономика 21
Taal:
Engels
Uitgever:
Svishtov Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ISSN:
1314-3123
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/ejn03:2670000000121471