Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

Full text!
Type:
tijdschrift
Titel:
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
Taal:
Turks
Uitgever:
Turkey ֳ‡ankִ±rִ± Karatekin University
ISSN:
1308-5549
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/ejn03:3710000000325483