Arquivo brasileiro de medicina veterinária e zootecnia

Full text!
Type:
tijdschrift
Titel:
Arquivo brasileiro de medicina veterinária e zootecnia
Taal:
Portugees
Uitgever:
BRAZIL UFMG, Escola de Veterinária
ISSN:
0102-0935
Onderwerp:
Agriculture Sciences Veterinary Science
Health Sciences Veterinary Science
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/ejn03:954928532035