Casemanagement : "de nieuwe kleren van de keizer" ? : cliëntoverleg tussen systeemoplossing en zorginhoudelijke ontwikkeling : een literatuurstudie.

Type:
boek
Titel:
Casemanagement : "de nieuwe kleren van de keizer" ? : cliëntoverleg tussen systeemoplossing en zorginhoudelijke ontwikkeling : een literatuurstudie.
Auteur:
Vandenbempt, Katrien; Demeyer, Barbara
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : HIVA, 2001
Paginering:
IX, 260 p.
Nota:
Onderzoek in opdracht van OCMW Genk.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.328.9 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9055502898
Onderwerp:
Kansarmen Hulpverlening Genk
Maatschappelijk werk Methodiek
Maatzorg
Zorgcoördinatie
Samenvatting:
Het lokaal Permanent Armoede Overleg (PAO) werd in het OCMW van Genk ontwikkeld als een instrument om gecordineerde hulpverlening, n van de vijf basisprincipes van maatzorg - een methodiek voor de begeleiding van kansarmen - concreet gestalte te geven. Na acht jaar praktijkervaring met PAO gaf het OCMW van Genk het HIVA de opdracht de theoretische basis voor dit overleginstrument verder te verdiepen. Op basis van een literatuurstudie, die zowel binnen- als buitenlandse referenties omvat, wordt het PAO in deze publicatie ingebed in een brede traditie van casemanagement en zorgcordinatie. Enerzijds is casemanagement een cordinatiemechanisme of een systeemoplossing voor samenwerkingsvraagstukken in het afstemmen van vraag en aanbod binnen de hulpverlening. Anderzijds is het belang van casemanagement vooral op te vatten als een zorginhoudelijke ontwikkeling die een nieuwe benaderingswijze van de hulpvrager voorstelt. Deze 'andere' benadering stelt de zelfbepaling en de emancipatie van de clint voorop en introduceert op deze wijze een omslag van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde benadering van de hulpverlening. Zo stelt deze literatuurstudie het PAO voor de uitdaging zich verder te ontwikkelen tot een vraaggestuurd clintoverleg, met - in de filosofie van maatzorg - aandacht voor deze cruciale zorginhoudelijke vernieuwing die de vragen, de beleving en de krachten van de armen als vertrekpunt neemt, Inhoudsopgave : -- Hoofdstuk 1: Situering en onderzoeksvragen 1 Een stukje historiek 2 Een terugblik : 8 jaar PAO-ervaring in Genk 3 Het succes als mogelijke valkuil ... 4 Een nieuwe onderzoeksopdracht 5 Het onderzoeksontwerp en -verloop -- Hoofdstuk 2: Wat is casemanagement? 1 Casemanagement: een term die verschillende ladingen dekt 2 Definities van casemanagement en zorgcordinatie 3 Hoe is casemanagement ontstaan? 4 Casemanagement als zorginhoudelijke ontwikkeling 5 Casemanagement als systeemoplossing 6 Niveaus van cordinatie 7 Overzicht van de vijf basistaken van casemanagement 8 Terminologie -- Hoofdstuk 3: Taken van het casemanagement 1 Assessment 2 Planning 3 Linking 4 Monitoring 5 Evaluatie -- Hoofdstuk 4: Modellen van casemanagement 1 Enkele modellen van casemanagement 2 De criteria achter deze modellen 3 Voor welk systeem kiezen? -- Hoofdstuk 5: Het lokaal permanent armoede overleg (PAO) in Genk 1 Het PAO concreet 2 Het PAO in de praktijk: een casus 3 Het PAO in cijfers 4 Het PAO gevalueerd -- Hoofdstuk 6: Staalkaart initiatieven clintoverleg 1 OCMW Leuven 2 OCMW Kortrijk 3 OCMW Mol 4 OCMW Heusden-Zolder 5 OCMW Maasmechelen 6 Welzijnsconferentie provincie Limburg 7 Bij wijze van besluit -- Hoofdstuk 7: Clinten aan het woord over clintoverleg 1 Clinten aan het woord over de PAO's in Genk 2 Clinten aan het woord over de PAO's in Leuven 3 Ervaringen van clinten, verzameld naar aanleiding van de Welzijnsconferentie van provincie Limburg 4 Ervaringen en aanbevelingen vanuit de vrouwenwerking 't Ogenblik in Gent 5 Ervaringen en aanbevelingen vanuit De Keeting in Mechelen 6 Aandachtspunten voor het clintoverleg vanuit clintperspectief -- Hoofdstuk 8: Van PAO tot vraaggestuurd clintoverleg 1 Maatzorg als vertrekpunt 2 De nieuwe uitdaging: clintoverleg als systeemoplossing n zorginhoudelijke ontwikkeling 3 Vraaggestuurd clintoverleg vanuit de maatzorgvisie
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001918721