Focus op gedrag : inleiding in de algemene psychologie of functieleer.

Type:
boek
Titel:
Focus op gedrag : inleiding in de algemene psychologie of functieleer.
Auteur:
Craeynest, Pol
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2002
Paginering:
420 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9033450755
Onderwerp:
Functieleer
Psychologie
Samenvatting:
Inhoudsopgave 1 Inleiding - Kennismaking met de psychologie 1.1 Wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis 1.2 Geschiedenis van de psychologie 1.3 Studieobject van de hedendaagse psychologie 1.4 Studiedomeinen binnen de psychologie 2 De waarneming - Constructie van een aangepast wereldbeeld 2.1 Situering en omschrijving 2.2 Waarnemen is selecteren 2.3 Waarnemen is structureren 2.4 Waarnemen is interpreteren 3 Het geheugen - Reconstructie van het persoonlijke verleden 3.1 Situering en omschrijving 3.2 De inprenting 3.3 De latentieperiode 3.4 De reproductie 4 Fantaseren en denken - Het creëren van nieuwe betekenisinhouden 4.1 Situering en omschrijving 4.2 De fantasie 4.3 Het denken 5 Automatische leerprocessen - De onbewuste nawerking van vroegere ervaringen 5.1 Situering en omschrijving 5.2 Klassieke of respondente conditionering 5.3 Instrumentele of operante conditionering 6 Behoeften en drijfveren - De innerlijke motivatie van het gedrag 6.1 Situering en omschrijving 6.2 Algemene motivatietheorieën 6.3 Ontwikkeling van behoeften tot concrete drijfveren 7 Gevoelens en emoties - De confrontatie tussen wat is en wat zou moeten zijn 7.1 Situering en omschrijving 7.2 Het belevingsaspect van gevoelens en emoties 7.3 De autonome lichaamsveranderingen bij emoties 7.4 Gelaatsexpressies en lichaamshoudingen 7.5 Theorieën over het ontstaan van emoties
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001919482