CSF : Centralisatie Specificatie Frisa.

Type:
boek
Titel:
CSF : Centralisatie Specificatie Frisa.
Auteur:
Demaeght, J├╝rgen
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : GKG, 2003
Paginering:
67 p. : ill.
Nota:
Ook beschikbaar op CDrom
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.MCT 03/67 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Samenvatting:
Samenvatting:Dit eindwerk is een toepassing op de automatisering van het beheer vaneen labo. Het heeft de naam CSF gekregen dat staat voor CentralisatieSpecificatie Frisa.De basisopzet van het ganse project is het centraliseren van een aantalspecificaties van zowel de basisgrondstoffen, de verpakkingen, deeindproducten alsook het verwerken van al deze gegevens op een eenvoudigemanier naar de klanten toe. De huidige database structuur in het bedrijf(Mfgpro database) laat niet toe om een grondige centralisatie van al dezegegevens te bekomen.Hiertoe wordt een database in Access opgesteld en geïntroduceerd methieraan gekoppeld een importeringsprogramma om gegevens uit een Excelbestand in de Access database te downloaden. Dit gebeurt in samenwerkingmet een externe informaticus die goed vertrouwd is met de Mfgprodatabase.Deze Mfgpro database wordt als basis gebruikt om alle grondstof-,product-, productie-en klantengegevens te verwerken in het bedrijf.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001922359