Gewoon lief zijn ? : het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie.

Type:
boek
Titel:
Gewoon lief zijn ? : het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie.
Auteur:
van der Kooij, Cora
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Utrecht : Lemma, 2002
Paginering:
270 p.
Plaatsnummer:
GKG.RC521 VAND 2002 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9051899378
Onderwerp:
Dementie Hulpverlening
Samenvatting:
Samenvatting: Steeds meer mensen worden zeer oud, vaak met gebreken. Dit maakt dat mensen gedurende langere tijd verzorgd moeten worden, bovendien maakt dit het verzorgen ingewikkelder. De eeuwenoude opvatting dat verzorgen 'gewoon lief zijn' betekent, schiet tekort. Verzorgenden hebben kennis en vaardigheden nodig om hun werk met blijvende betrokkenheid en voldoende deskundigheid te kunnen verrichten. Speciaal als het gaat om het verzorgen van dementerende verpleeghuisbewoners. Het verzorgen van iemand met dementie betekent steeds weer afstemmen op diens werkelijkheid en diens behoeften. Dit boek is bedoeld als bijdrage aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem: het toenemend tekort aan deskundige verzorgenden, ook in de zorg voor mensen met dementie. Gewoon lief zijn? beschrijft hoe verzorgenden gebruikmaken van alle mogelijke belevingsgerichte benaderingswijzen, methoden en vaardigheden. Uitgebreid komt ook het implementeren van deze 'gentegreerde belevingsgerichte zorg', In de psychogeriatrische verpleeghuiszorg aan de orde. Gentegreerde belevingsgerichte zorg betekent voor mensen met dementie en voor hun verzorgers een mogelijkheid om elkaar als mens te blijven ontmoeten, om gevoelsmatig met elkaar in contact te blijven. Gewoon lief zijn? is bedoeld voor directies en leidinggevenden in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ketenzorg, voor verpleeghuisartsen, staf- en beleidsmedewerkers verpleeghuiszorg, kwaliteitsfunctionarissen en ook voor docenten mbo-en hbo-onderwijs. Daarnaast is het ook interessant voor iedereen die in hun werk te maken hebben met de zorg voor mensen met dementie, Inhoudsopgave : 1. Inleiding en verantwoording 2. Het maieutisch zorgconcept: verzorgen, mensbeeld en zorgrelatie 3. De ervarings- en belevingswereld van verzorgenden 4. De belevingswereld van dementerende verpleeghuisbewoners 5. Zorgen voor mensen met dementie 6. Verpleeghuiszorg als voedingsbodem voor het maieutisch zorgconcept 7. Het implementeren van gentegreerde belevingsgerichte zorg 8. Conclusies en beschouwing
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001923320