Agressie : praktijkboek voor hulpverleners, begeleiders en leerkrachten.

Type:
boek
Titel:
Agressie : praktijkboek voor hulpverleners, begeleiders en leerkrachten.
Auteur:
Van Tilburg, Erik
Jaar:
2003
URL:
http://books.google.com/books?id=pIgLAgADnFUC&printsec=frontcover&hl=nl&cd=1&source=gbs_ViewAPI (Howest) Klik hier voor inhoudsopgave en fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2003
Paginering:
238 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.415.3 TILB 03 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044114301
Onderwerp:
Agressie Hulpverlening
Samenvatting:
Dit praktijkboek handelt hoofdzakelijk over negatieve agressie. De auteur tracht doorheen het boek een antwoord te geven op vragen met betrekking tot het voorkomen van agressie (= primaire preventie), de deëscalatie van een conflict (= secundaire preventie) en het beperken van de schade als gevolg van een agressie-incident (= tertiaire preventie). In zijn visie met betrekking tot die primaire preventie schenkt de auteur ruime aandacht aan de communicatie in haar relatie tot agressief gedrag en reikt hij in het kader van een te ontwikkelen veiligheidsbeleid een checklist aan met beïnvloedingsfactoren ten aanzien van agressie. Het crisisontwikkelingsmodel krijgt een centrale plaats in de deëscalatie van een conflict. Aan de hand van vele casussen en voorbeelden worden bepaalde inzichten met betrekking tot de omgang met agressief gedrag verduidelijkt. In dit veelzijdige praktijk- en studieboek voor hulpverleners, begeleiders en leerkrachten worden op basis van het 'crisisontwikkelingsmodel' handelingsbekwaamheden (didactisch goed opgebouwde methodieken en interventietechnieken) gegeven voor het omgaan met negatieve agressie. Centraal staan het voorkomen en deëscaleren van agressie en het beperken van schade als gevolg ervan. Daarnaast krijgen de adequate opvang en begeleiding van slachtoffers van (als traumatisch ervaren) agressie-incidenten een prominente plaats in dit boek. Deze uitgave is wel uitermate belangrijk met betrekking tot het ontwikkelen van beleid, scholing en preventie- en beheerspraktijk voor diverse vormen van zorg en onderwijs. Bevat onder meer praktijksituaties, kaders, zwartwitfoto's en een uitgebreide bibliografie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001924417