Casus in kaart gebracht : een methode voor het analyseren van complexe gedragsproblemen : met casuïstiek uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Type:
boek
Titel:
Casus in kaart gebracht : een methode voor het analyseren van complexe gedragsproblemen : met casuïstiek uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Auteur:
Adriaans, Piet W.
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
S.l. : Agiel, cop. 2004
Paginering:
103 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.606.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9080772690
Onderwerp:
Mentaal gehandicapten Gedragsstoornissen
Samenvatting:
Wie met ernstige en complexe gedragsproblemen te maken krijgt, wordt gemakkelijk overweldigd door de talrijke zaken die een rol spelen. Het kan dan aantrekkelijk lijken om te zoeken naar vereenvoudiging: via een diagnose die de kern van de zaak weergeeft. In deze studie wordt hier niet voor gekozen. Integendeel: er wordt een methode gepresenteerd die erop gericht is om zovéél mogelijk aspecten - en hun onderlinge relaties - in beeld te brengen. Kenmerken van de methode: * Aan de hand van reeds bekende gegevens wordt een eerste theorie van de casus opgesteld. * In een reeks besprekingen met betrokkenen volgt uitbreiding en verdieping. * Doordat de vele aspecten in hun onderlinge samenhang in kaart worden gebracht, blijft de casus hanteerbaar: het omgaan met complexiteit blijkt verrassend eenvoudig! * De aspecten worden onderzocht op ingangen ter verbetering van de probleemsituatie. * Er is ruime aandacht voor de verschillende manieren waarop men de opgestelde theorie van de casus kan verantwoorden. * Een apart hoofdstuk is gewijd aan de bedreigde kwaliteit van bestaan. De studie wordt toegelicht met voorbeelden op het grensvlak van psychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De methode is ook toepasbaar binnen andere werkvelden waar men met complexe gedragsproblemen te maken heeft. De methode is in de eerste plaats geschreven voor degenen die een actieve rol hebben bij het onderzoek en de behandeling van gedragsproblemen - of zich daar via studie op voorbereiden: (aankomend) gedragsdeskundigen, psychiaters, maatschappelijk werkenden, HBO-V'ers en leerkrachten speciaal onderwijs. Maar ook voor anderen, die zijdelings of incidenteel bij gedragsproblemen betrokken raken, kan het boek verhelderend zijn - dat geldt niet in de laatste plaats voor betrokken managers.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001925120