Trauma : diagnostiek en behandeling.

Type:
boek
Titel:
Trauma : diagnostiek en behandeling.
Auteur:
Aarts, Petra G.H.; Visser, Wim D.
Jaar:
1999
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 1999
Paginering:
VIII, 484 p.
Plaatsnummer:
GKG.RC552.T7 AART 1999 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.606.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9031327549
Onderwerp:
Oorlogstrauma's
Politieke vluchtelingen Hulpverlening
Trauma's Adolescenten
Trauma's Kinderen
Trauma's
Samenvatting:
Inhoud:-------(Overgenomen van de flaptekst:)Dit boek richt zich vooral op de diagnostiek en behandeling van mensen enkinderen die aan ernstige en vaak langdurige traumatisering blootstonden.Het gaat daarbij niet alleen om oorlogsgetroffenen, maar ook om mensendie in de gezinssiruatie leden onder mishandeling, verwaarlozing enmisbruik. Diverse traumagetroffenen, waaronder vluchtelingen enasielzoekers, worden in aparte hoofdstukken beschreven.De hoofdzakelijk klinische focus van dit boek wil de samenhang enpraktische bruikbaarheid van het boek bevorderen. Het nestaat uit tweedelen. De hoofdstukken uit het eerste deel hebben een meer beschouwend entheoretisch karakter en bieden de noodzakelijke achtergrondinformatie bijhet vooral op de praktijk gerichte tweede deel. In beide delen komendiverse slachtoffer- en leeftijdsgroepen an de orde. Dit maakt hetmogelijk aan de hand van concrete traumatische situaties de scala vanposttraumatische reacties en stoornissen te presenteren.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001925195