Audiovisuele vorming in het Vlaamse onderwijs 2004.

Type:
boek
Titel:
Audiovisuele vorming in het Vlaamse onderwijs 2004.
Auteur:
Goegebuer, Annemie
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Initiatief Audiovisuele Kunsten, 2004
Paginering:
218 p.
Plaatsnummer:
GKG.LB1043 GOEG 2004 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.ARCHIEF.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.454.51 GOEG 04 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Audiovisuele media Onderwijs
Audiovisuele vorming
Didactiek
Onderzoek
Samenvatting:
In onze dagelijkse leefwereld is het audiovisuele beeld niet meer weg te denken. Niemand ontkomt nog aan de beeldenstorm op straat, in winkels, op televisie en websites, in computerspellen, films, videoclips en reclamespots. Onze perceptie en betekenisgeving worden diepgaand benvloed door audiovisuele media. Ondanks de grote hoeveelheid beeldmateriaal die kinderen en jongeren dagelijks te verwerken krijgen, blijft het kijken vaak intutief en vluchtig. Audiovisueel beeld kan niet langer het alleenrecht zijn van naschoolse recreatie maar moet ook aan bod komen in een maatschappijbetrokken onderwijs. Op initiatief van CANON Cultuurcel en IAK (Vlaams steunpunt voor de audiovisuele kunsten) werd in 2004 een onderzoek gevoerd naar de huidige omgang met audiovisueel beeld en media in het Vlaamse onderwijs. Op 17 februari 2005 organiseerden de CANON Cultuurcel en het IAK een studiedag waarop de bevindingen van het onderzoek werden toegelicht en algemene beschouwingen aan de problematiek werden, Gewijd. Enkele belangrijke bevindingen zijn de volgende: Ons onderwijs is hoofdzakelijk "literair" van aard. Het audiovisuele beeld krijgt er slechts in beperkte mate een plek.Als er al met beeldmateriaal wordt gewerkt is dit vooral ter ondersteuning van de lessen en dus louter instrumenteel. Beeldmateriaal wordt zelden als volwaardige leermiddelen, bijv. in functie van media-educatie beschouwd. Nochtans bieden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voldoende kapstokken om met beeldmateriaal aan de slag te gaan in de klas. Leerkrachten zien het belang van media-educatie in en willen hier rond werken, maar voelen zich weinig deskundig in het gebruik van audiovisueel beeldmateriaal in een pedagogische context. Het actuele aanbod media-educatie is erg versnipperd en weinig op elkaar afgestemd, Inhoudsopgave : 1. In vogelvlucht: situering van de problematiek 2. Uitgangspunten van audiovisuele vorming 3. Screening van het onderwijs 4. Het audiovisuele veld 5. Lerarenopleiding 6. Besluiten 7. Grafieken
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001925261