Empowerment in de praktijk van het OCMW.

Type:
boek
Titel:
Empowerment in de praktijk van het OCMW.
Auteur:
Van Regenmortel, Tine
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : HIVA, 2004
Paginering:
VI, 169.
Nota:
Onderzoek in opdracht van de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, Mevrouw Marie Arena.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9055503614
Onderwerp:
Armoede en hulpverlening
Empowerment OCMW
OCMW en hulpverlening
Samenvatting:
Empowerment geraakt in het armoedediscours stilaan ingeburgerd. Dit empowermentparadigma reikt een kader aan waarom participatie, het benadrukken van krachten van personen die in armoede leven en het structureel werken zo belangrijk zijn. De psychologische dimensie van armoede krijgt met empowerment een volwaardige plaats. Empowerment zet zich af tegen het individueel schuldmodel en gaat actief op zoek naar krachtbronnen van individuen en hun omgeving om sociale problemen aan te pakken. Deze studie toont aan dat empowerment geen louter theoretisch gegeven is, maar ook in de praktijk kan vertaald worden en bruikbaar is bij het werken met personen die in armoede leven. Zo vertaalt empowerment zich in de hulpverlening in krachtgerichte methodieken als maatzorg, het vraaggestuurd clintoverleg, de dialoogmethode, ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting, krachtgericht groepswerk en clintenraden of gebruikersgroepen. Deze studie zoemt in op de OCWM-praktijk. Illustrerende, Voorbeelden van empowerment worden gegeven uit de werking van drie OCMW's: het OCMW Ichtegem, het OCMW Heusden-Zolder en het OCMW Leuven. De stem van de praktijkwerkers en van de hulpvragers komen hierbij uitgebreid aan bod. Ook worden er vanuit de verenigingen waar armen het woord nemen krachtige stimulansen voor empowerment gegeven die door het OCMW positief worden onthaald. Empowerment vraagt om de uitbouw van een partnerschap tussen hulpvragers en hulpverleners en behoeft hierbij een krachtige ondersteuning en betrokkenheid van de betrokken organisaties en beleidsactoren. Zo komen zinvolle synergien tot stand. De publicatie wordt dan ook afgesloten met een blauwdruk voor het (OCMW-)beleid. Hierbij worden talrijke suggesties gegeven hoe een beleid empowerment in de samenleving en in de OCMW-hulpverlening in het bijzonder, kan stimuleren. Het ontwikkelen van een krachtgericht participatorisch sociaal beleid staat hierbij centraal. Personen die in armoede leven worden hierbij tot participatie, Uitgenodigd en op hun krachten aangesproken. Het empowermentparadigma werkt verbindend en schept kansen op positieve ontmoeting tussen machtige en minder machtige organisaties, groepen en individuen in onze samenleving.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001925556