Cognitieve training bij ouderen : een gids voor professionele hulpverleners.

Type:
boek
Titel:
Cognitieve training bij ouderen : een gids voor professionele hulpverleners.
Auteur:
Vandewoude, Maurits
Jaar:
2006
URL:
http://books.google.com/books?id=y7EGHs5AC0IC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ViewAPI (Howest) Volledige inhoudsopgave en fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2006
Paginering:
118 p. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.RC952 VAND 2006 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.606.15 VANDE 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9046504506
Onderwerp:
Geheugen Ouderen
Dementie Hulpverlening
Activiteitenbegeleiding Dementie
Samenvatting:
De auteurs hopen met dit cahier psychologen, (para)medici en andere professionele hulpverleners een handleiding aan te bieden die hen kan ondersteunen bij het opbouwen van een multidisciplinair cognitief trainingsprogramma voor ouderen.. Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van het dementiesyndroom. Daar wordt in het kort de huidige stand van zaken voorgesteld wat betreft de diagnose, de klinische presentatie van verschillende dementievormen en de therapeutische aanpak in bredere zin. Na dat eerste algemene overzicht wordt in het tweede deel meer aandacht besteed aan de theoretische onderbouw van het trainingsprogramma. Een aantal cognitieve processen die aan de basis kunnen liggen van de vergeetachtigheid wordt nader toegelicht en er wordt uitgelegd hoe je praktisch te werk gaat om een cognitief trainingsprogramma te starten. Daarna worden de meest technieken en strategieën voor cognitieve training die gehanteerd worden, uitvoerig besproken. Ten slotte besteden de auteurs aandacht aan een aantal problemen die bij het starten kunnen voorkomen. In het derde en laatste deel geven de auteurs een aantal praktische oefeningen. Zij moeten het mogelijk maken om een beter idee te krijgen van het reële programma en zij kunnen tevens dienen als inspiratiebron en als basis voor de eigen creativiteit van de geïnteresseerde therapeut. (flaptekst), Inhoudsopgave (verkort) I Het dementiesyndroom 1 Epidemiologie 2 Symptomatologie 3 Klinische manifestatie 4 Pathologische anatomie, fysiopathologie en erfelijkheid bij de ziekte van Alzheimer 5 Diagnose 6 Behandelingsstrategie II Cognitieve functies 1 Aandacht 2 Geheugen 3 Executieve functies III Praktische setting 1 Patiënt komt met zorgverlener 2 Patiënt komt alleen IV Technieken - strategieën bij cognitieve training 1 Verbeteren van de aandacht 2 Verbeteren van het registreren van de informatie 3 Verbeteren van het opslaan en bewaren 4 Verbeteren van het ophalen van de informatie V Mogelijke problemen en beïnvloedende factoren VI Praktische oefeningen 1 Aandacht 2 Categoriseren 3 Het aantal items tellen 4 Chunking 5 Associatie 6 Visualisatie 7 Verbalisatie 8 Meervoudige strategieën VII Specifieke trainingstechnieken 1 Spaced retrieval 2 Vanishing cues 3 Errorless Learning VIII Verbeteren van het ophalen van de informatie 1 Algemene strategieën 2 Technieken die het zoeken helpen 3 Gebruikmaken van cues (hints) IX Externe hulpmiddelen 1 Omgevingsgebonden geheugensteuntjes 2 Persoonlijke geheugensteuntjes die de inhoud van de informatie verduidelijken 3 Voorwerpen een vaste plaats geven 4 Voorwerpen in het gezichtsveld plaatsen X Redeneertraining 1 Sequentie, het rangschikken naar een vooraf opgestelde regel 2 Oorzaak en gevolg 3 Vervolledigen van hiaten in aangeboden informatie 4 Deductief redeneren, redeneren van algemeen naar specifiek 5 Voorwaardelijke stellingen 6 Vorm en functie 7 Logisch denken 8 Probleemoplossend denken 9 Redenen waarom ...
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001926327