ADHD bij volwassenen : inleiding in diagnostiek en behandeling.

Type:
boek
Titel:
ADHD bij volwassenen : inleiding in diagnostiek en behandeling.
Auteur:
Kooij, J.J.Sandra
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Lisse : Swets en Zeitlinger, 2003
Paginering:
176 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
902651722x
Onderwerp:
ADHD Psychodiagnostiek
ADHD Volwassenen
Samenvatting:
De aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD) op volwassen leeftijd komt bij minimaal 1% van de bevolking voor. Door toename van de bekendheid van ADHD bij volwassenen is de behoefte aan voorlichting en deskundigheidsbevordering groot. In ADHD bij volwassenen beschrijft Sandra Kooij de diagnostiek en de dilemma's bij het gebruik van DSM-IV-criteria, die oorspronkelijk geformuleerd zijn voor kinderen. Verder komt de ingewikkelde comorbiditeit en differentiaaldiagnose bij ADHD aan bod, evenals psycho-educatie, de behandeling met Ritalin en andere medicijnen, en met coaching en psychotherapie. Het eerste deel beschrijft kort en bondig diagnostiek en behandeling. Het tweede deel bevat hulpmiddelen t.b.v. diagnostiek en behandeling, zoals o.a. een screeningslijst, een semi-gestructureerd interview en een lijst met de DSM-IV-criteria. Er is tevens een compleet draaiboek voor coaching van volwassenen met ADHD in groepsverband opgenomen. Achter in het boek is informatie te vinden over internetsites, patiëntenverenigingen, wetenschappelijk onderzoek in Nederland, recent voorlichtingsmateriaal, boeken en literatuur. ADHD bij volwassenen is bedoeld voor zowel beginnende als voor meer ervaren artsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en andere hulpverleners die ADHD bij volwassenen willen leren herkennen, diagnosticeren en behandelen. J.J. Sandra Kooij, psychiater, is sinds 1995 een pionier op het gebied van diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. Zij publiceert, doet onderzoek en ontwikkelt nascholing over ADHD bij volwassenen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001926360