Competent begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.

Type:
boek
Titel:
Competent begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.
Auteur:
den Besten, Chris; van Vulpen, Audry
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Soest : Nelissen, 2006
Paginering:
192 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
902441735X
Onderwerp:
Competenties
Gehandicaptenzorg
Mentaal gehandicapten Begeleiding
Samenvatting:
Dit is een boek over competentiegericht werken. Competenties zijn kwaliteiten die bijdragen aan het effectief begeleiden van clinten. Vanuit een duidelijk omschreven visie komen de auteurs tot vijf competenties waarmee begeleiders succesvol kunnen bijdragen aan een waardevol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Competenties staan in de gehandicaptenzorg steeds meer in de belangstelling. Inmiddels is ook het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg verschenen. Belangrijke onderdelen uit dit gedetailleerde profiel zijn in het boek vertaald naar vijf concreet uitgewerkte competenties. Competenties worden zichtbaar in het gedrag van mensen. In elk van de vijf hoofdstukken over competenties wordt toegewerkt naar een serie effectieve gedragingen. Deze laten zien hoe je je als begeleider kunt opstellen en wat je te doen staat. Veel praktijkvoorbeelden maken de theorie herkenbaar. Dit boek is een lees-, leer- en doeboek voor studenten in het, Middelbaar en hoger beroepsonderwijs en voor begeleiders die nog beter willen worden in hun vak, Inhoudsopgave : Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Competenties Over wat competenties zijn en waardoor ze worden gevoed 1.1 Wat zijn competenties? 1.2 Competenties worden zichtbaar door wat iemand doet 1.3 Competenties en effectieve gedragingen 1.4 Waar komen competenties vandaan? 1.5 Competenties ontwikkelen door je wortels bloot te leggen 1.6 Samenvatting 2 Werken met visie Over visie en een waardevol bestaan 2.1 Inleiding 2.2 De vijf pijlers van een waardevol bestaan 2.3 De behoeftenhirarchie van Abraham Maslow 2.4 De vijf pijlers en de behoeftenhirarchie als basis voor visie 2.5 Visie op alle mensen en/of op mensen met een beperking 2.6 Afhankelijkheid en het belang van een gezamenlijke visie 2.7 Van visie naar competenties 2.8 Samenvatting 3 Competentie 1 Clintgericht handelen De vraag van de clint als uitgangspunt nemen 3.1 Inleiding 3.2 Een clintgerichte houding 3.3 Clintgerichte kennis 3.4, Clintgerichte vaardigheden 3.5 Clintgericht handelen: effectieve gedragingen 4 Competentie 2 Doelgericht handelen Beginnen met het einde voor ogen 4.1 Het belang van doelgericht handelen 4.2 De doelgerichte cirkel van Deming 4.3 SMART: een handig hulpmiddel bij het formuleren van een doel 4.4 Vijf W's en de H: een hulpmiddel bij het formuleren van acties 4.5 Het zorgplan 4.6 Niet clintgebonden doelen 4.7 Doelgericht handelen: effectieve gedragingen 5 Competentie 3 Ontwikkelingsgericht handelen Het beste in de ander naar boven halen 5.1 Inleiding 5.2 Verstandelijke beperking en afhankelijkheid 5.3 Aangeleerde hulpeloosheid 5.4 Aanleren van vaardigheden 5.5 Inschatten van mogelijkheden en beperkingen 5.6 Overvraging 5.7 Wanneer ontwikkeling niet vanzelfsprekend is 5.8 Ontwikkelingsgericht handelen: effectieve gedragingen 6 Competentie 4 Netwerkgericht handelen Werken aan waardevolle relaties 6.1 Nut en noodzaak van een netwerk 6.2 Een netwerk in kaart brengen en analyseren 6.3 Een netwerk, Verder ontwikkelen 6.4 Een netwerk onderhouden 6.5 Netwerken onder druk 6.6 - en zo kan het aflopen 6.7 Netwerkgericht handelen: effectieve gedragingen 7 Competentie 5 Samenwerkingsgericht handelen Meer bereiken door samenwerken 7.1 De Roos van Leary 7.2 Samenwerken met een clint 7.3 Samenwerken met de ouders van een clint 7.4 Samenwerken met collega's 7.5 Openheid en grenzen in je werk 7.6 Samenwerkingsgericht handelen: effectieve gedragingen 8 Werken in een professionele context Begeleiden is een vak 8.1 Inleiding 8.2 Wettelijke beroepseisen 8.3 Praktische beroepseisen 8.4 Persoonlijke beroepseisen 8.5 Samenvatting 9 Blijven werken aan je competenties De zaag scherp houden 9.1 Inleiding 9.2 De drie O's: competenties ontdekken, ontwikkelen en onderhouden 9.3 Vormen van competentieontwikkeling 9.4 Samenvatting 10 Kansen om verder te groeien Jouw competentieprofiel 10.1 Inleiding 10.2 Stap voor stap naar jouw competentieprofiel 10.3 Aan de slag met je competentieprofiel 10.4 Een gezonde boom, In 10.5 Beroepseisen 10.6 Grenzen aan groei 10.7 Jouw toekomst Bijlage 1 Jouw effectieve gedragingen Bijlage 2 Jouw competentieprofiel Bijlage 3 Competentiegroeiplan Bijlage 4 Checklist beroepseisen Literatuur Over de auteurs
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927378