GOKken op de toekomst : het GelijkeOnderwijsKansenbeleid in Vlaanderen.

Type:
boek
Titel:
GOKken op de toekomst : het GelijkeOnderwijsKansenbeleid in Vlaanderen.
Auteur:
Cré, Jos
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
Paginering:
201 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.450.42 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.450.42 CRE 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9030190450
Onderwerp:
GOK
Onderwijsbeleid Vlaanderen
Samenvatting:
De toenemende dualisering in het Vlaamse onderwijs - de groeiende kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen en jongeren - baart menige school en menige sociaal voelende burger zorgen. Maar het is niet minder een zorg voor de overheid. Met het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) en sinds 2002 het beleid voor Gelijke Onderwijskansen (GOK) levert ze inspanningen om het tij te doen keren. Bij het brede publiek is deze laatste vernieuwingsbeweging vooral bekend door het inschrijvingsrecht. Het GOK-beleid bevat echter nog twee andere luiken die voor de strijd tegen de dualisering van minstens even groot belang zijn, nl. de Lokale Overlegplatforms (LOP) en de ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (het 'gentegreerd ondersteuningsbeleid'). In dit boek willen we vooral het ondersteuningsbeleid wat meer onder de aandacht brengen. Hoe kunnen scholen omgaan met de steeds grotere diversiteit in hun leerlingenpopulatie? Hoe kan de onderwijspraktijk beter afgestemd worden op kansarme, Groepen? Aan de hand van een aantal zorgvuldig gekozen bijdragen krijgt de lezer een omvattend beeld van wat het GOK-beleid in Vlaanderen momenteel is: ontstaan, visies en praktijkvoorbeelden. In dit alles ontbreekt de stem van de armoedebeweging uiteraard niet. Kortom, een leerzame kennismaking, ook voor wie niet meteen (onderwijs)betrokken partij is. Dit boek wil een ondersteuning betekenen voor al wie zich verder wil inzetten voor een onderwijs dat een bijdrage levert tot een grotere sociale gelijkheid in Vlaanderen. Het zal meteen ook een onderwijs zijn dat beter is voor iedereen!Inhoudsopgave Deel 1: Situering Gekregen of verdiend? Ongelijkheid op school: omvang, oorzaken en gevolgen Een nieuw beleid voor meer gelijke kansen in het onderwijs Deel 2: Visies Gelijke onderwijskansen en kansenbevordering als antwoord op sociale ongelijkheid Hoe GOKKen helpt bij beleid voeren Deel 3: Toepassingen Taalbeleid: een hefboom voor gelijke onderwijskansen? Naar functionele lokale overlegplatforms gelijke, Onderwijskansen: brede-schoolinitiatieven als katalysator Gelijke (onderwijs)kansen realiseren. Een praktijkvoorbeeld Deel 4: Armoedeaspecten Het onderwijs: een bondgenoot in de bestrijding van armoede en uitsluiting Armoede en onderwijs: een moeilijke relatie
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001927532