Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen : best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag : een praktisch handboek voor groepsleiders, verpleegkundigen, leraren, ouder-/gezinsbegeleiders en behandel-/zorgcoördinatoren.

Type:
boek
Titel:
Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen : best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag : een praktisch handboek voor groepsleiders, verpleegkundigen, leraren, ouder-/gezinsbegeleiders en behandel-/zorgcoördinatoren.
Auteur:
Vaessen, Giel
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2008
Paginering:
291 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789044122435
Onderwerp:
Gedragsstoornissen Jeugd
Psychische stoornissen Jeugd
Samenvatting:
Kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen trekken een zware wissel op hun omgeving. Zowel ouders, leraren als hulpverleners in de jeugdzorg zitten geregeld met hun handen in het haar. Doorsnee pedagogische kwaliteiten blijken onvoldoende effect te hebben, zeker wanneer het jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met stevige gedragsproblemen betreft, waarbij de gezinsstructuur ernstig ontregeld is. Oorzaak en gevolg van de gedragsproblemen zijn dan vaak lastig te ontrafelen. De ontregelde omgevingsstructuur heeft vervolgens weer een negatief effect op de gedachten, gevoelens en relatiedefinitie van de jongere waardoor zijn negatieve visie op de omgeving dieper bevestigd raakt en de oppositie steeds heviger wordt. Een negatieve spiraal waar met de beste intenties maar moeizaam uit te komen is, en de prognoses niet zonnig blijken te zijn. In dit boek wordt de uit onderzoek gebleken effectieve behandeling vertaald naar de alledaagse praktijk op groepen, in scholen, En in samenwerking met de ouders. Per hoofdstuk worden 'best practice' handelingsplannen en beroepscompetenties gepresenteerd. Er wordt gebruik gemaakt van de PES-structuur om de problematiek, de oorzakelijke factoren en de symptomatologie inzichtelijk te maken. De Rumba/Smart-eisen worden per behandelaanpak beschreven om de te bereiken zorgresultaten op professionele wijze te vertalen naar de praktijk van alledag. Ook wordt er gebruik gemaakt van het dialoogmodel om samen met de jongere (afhankelijk van leeftijd en problematiek), ouders, leraren en hulpverleners een eenduidige krachten- en probleemanalyse op te stellen als verklaring van de gedragsproblemen. Zo komt men tot een eenduidige empowerment-aanpak, zowel op de groep, op school als thuis. Een absolute voorwaarde in de behandeling/begeleiding van deze doelgroep., Inhoud: Methodiek - Gedragsproblemen en gedragsstoornissen - Oppositioneel gedrag bij jongeren met ADHD - Oppositioneel gedrag bij jongeren met autisme spectrum stoornis/pervasieve, Ontwikkelingsstoornis - Oppositioneel gedrag bij jongeren met een hechtingsstoornis - Literatuurlijst
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001928242