Bed Bad Brood : laagdrempelige opvang van thuislozen.

Type:
boek
Titel:
Bed Bad Brood : laagdrempelige opvang van thuislozen.
Auteur:
Hermans, Koen; De Coster, Iris; Van Audenhove, Chantal
Jaar:
2007
URL:
http://books.google.com/books?id=c1FvffeiCFgC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ViewAPI (Howest) Klik hier voor fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2007
Paginering:
103 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.328.9 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.328.9 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789044121742
Onderwerp:
Daklozen
Daklozenzorg
Samenvatting:
Thuisloosheid is een complex sociaal probleem dat zich vanuit verschillende invalshoeken laat analyseren. Het heeft in de eerste plaats te maken met huisvestingsproblemen, maar kan daartoe niet herleid worden. Vaak is er ook een gebrek aan inkomen, een negatieve gezondheidssituatie, geestelijke gezondheidsproblemen en maatschappelijke ontankering. Daar komt bij dat de hulpverlening voor deze groep in die mate is versnipperd, dat ze de thuisloosheid soms zelfs mee veroorzaakt of bestendigt. Dit boek geeft een makkelijk hanteerbaar model voor de opvang van thuislozen. Het wordt onderbouwd door een visie die steunt op een aantal recente benaderingen, zoals presentie, maatschappelijke steunsystemen, expressed emotion, kwartiermaken, bemoeizorg, empowerment. Het beschrijft de praktische keuzes via een checklist. In de Vlaamse stad Roeselare loopt al enige tijd een project voor kortstondige, laagdrempelige opvang van thuislozen. In 2006 werd er een onderzoek ingesteld op basis waarvan deze 'Bed-Bad-Brood-aanpak', Zou kunnen worden toegepast op een provinciaal niveau. Volgens de auteurs van dit rapport voldoet het huidige aanbod immers niet. Op basis van Nederlandse voorbeelden en hun eigen ervaring wijzen ze alle vormen van traditionele, 'paternalistische' en/of repressieve zorg af. Zij kiezen voor 'presentie', waarbij aanwezigheid en empathie voor clinten met vermijdingsgedrag centraal staan. De auteurs schetsen de contouren van een gentegreerd model voor laagdrempelige opvanginitiatieven, met als cruciale elementen het maatschappelijk draagvlak, en personeel met specifieke competenties en visie. Zij besluiten hun rapport met een checklist voor gelijkaardige projecten en een beknopte bibliografie. Hoe verdienstelijk het project ook moge zijn, toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat dit rapport niet echt 'af' is, en dat er meer nodig zal zijn om een provinciaal netwerk op te zetten. Sommige mensen vallen tussen wal en schip. Dat is in de hulpverlening nogal eens het geval voor personen met ernstige psychische, Problemen die ook verslaafd en thuisloos zijn. Ook al bestaan er voorzieningen die op deze doelgroep gericht zijn, toch vinden deze mensen niet altijd de weg, of verwachten ze geen heil van het aanbod. Het Bed-Bad-Brood-project poogt deze leemte in het hulpverleningsaanbod op te vangen. Dit project biedt een rustpunt en voorziet in de basisbehoeften voor maximum drie dagen en nachten. Het richt zich op meerderjarige thuislozen die (nog) geen hulpvraag hebben. Dit boek beschrijft de drempels in het hulpverleningsaanbod waarmee deze doelgroep geconfronteerd wordt. Op basis van binnen- en buitenlands onderzoek en de praktijkervaringen met BBB wordt een algemeen model voor laagdrempelige opvang ontwikkeld. Dit model is een integratie van een aantal recente benaderingen en bevat een overzicht van werkzame ingredinten en methodes in de zorg voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Het boek besluit met een praktische checklist van keuzes en afwegingen bij het opstarten van laagdrempelige opvang. Dit boek richt zich op lokale, En provinciale besturen, particuliere voorzieningen en hulp- en zorgverleners die botsen op de beperkingen van het huidige aanbod en hier een creatief antwoord willen geven, Inhoudsopgave : Inleiding: laagdrempelige opvang van thuislozen Hoofdstuk 1: Zorg voor thuislozen met een psychische en/of drugsproblematiek Hoofdstuk 2: Huidig aanbod schiet te kort Hoofdstuk 3: Recente benaderingen in de opvang voor thuislozen Hoofdstuk 4: Laagdrempelige opvang Hoofdstuk 5: Keuzes in de organisatie van een laagdrempelig zorgaanbod Hoofdstuk 6: Praktische checklist
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001929170