Ingrijpende situaties : agressie en geweld.

Type:
boek
Titel:
Ingrijpende situaties : agressie en geweld.
Auteur:
Poort-van Eeden, Janne
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Hilversum : Kwintessens, cop. 2002
Paginering:
101 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.455.9 POOR 03 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9057880970
Onderwerp:
Agressie Kinderen
Conflicthantering Onderwijs
Geweld Scholen Preventie
Samenvatting:
Het gedrag op de speelplaats en in de school wordt steeds ruwer. Steeds meer kinderen raken in de problemen door agressief gedrag: steeds meer jongeren komen met de politie in aanraking door gebruik van geweld. Waar is het respect voor gezag, voor elkaar en voor de omgeving gebleven? In dit boek wordt ingegaan op de oorzaken van agressie en geweld. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk hoe en waar agressie optreedt en hoe je dat als leerkracht kunt herkennen. Maar meer nog wil dit boek handvatten geven om te voorkomen dat in school een cultuur ontstaat waar agressie en geweld ruimte krijgen. Door verrassende lessen, werkvormen en tips wordt gewerkt aan de opbouw van een cultuur van rust, respect en ruimte voor elkaar. Scholen krijgen steeds vaker met agressie en geweld te maken. Vanuit deze gedachte wordt hierover in dit boek in drie delen aandacht besteed. In het eerste deel wordt ingegaan op de oorzaken en achtergronden van agressief gedrag (onder andere aandacht voor dader/slachtoffer, oorzaken, verschil jongens/meisjes), deel 2 gaat over de verschijningsvormen in de school en hoe daarmee om te gaan (onder andere stappenplan ter preventie, richtlijnen voor aanpak agressie) en in deel 3 worden praktische werkvormen gegeven voor de onder-midden- en bovenbouw (onder andere poppenkast, taal- en kringspelen). Het boek eindigt met het geven van praktische tips voor de school (onder andere adressen, projecten). Het taalgebruik is niet moeilijk. Steeds worden allerlei praktijkvoorbeelden gegeven om de theorie herkenbaar te maken. Het boek heeft een rustige bladspiegel en is gedrukt in een groot lettertype. Doelgroep is het team van de basisschool dat aandacht wil geven aan een betere omgang met agressie en geweld.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001929419