Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht : de procedure van de Wet van 30 juni 1971

Type:
boek
Titel:
Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht : de procedure van de Wet van 30 juni 1971
Auteur:
Braekmans, Philip
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2009
Paginering:
XX, 253 p.
Nota:
Stof bijgehouden tot 3 maart 2009
Plaatsnummer:
ISBN:
9789046520291
Onderwerp:
Administratieve geldboeten
Arbeidsrecht
Wet Juni 30
Samenvatting:
In Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht geeft de auteur een gedetailleerd overzicht van de huidige procedure van de Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten. Deze wet is toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten zoals de Arbeidswet, de Sociale Documentenwet,... Deze priocedure, waarvan de auteur in zijn inleiding een algemene schets en de evolutie geeft, is bijna vier decennia van toepassing in het kader van het sociaal handhavingsrecht. Naast een uitvoerige uiteenzetting over het toepassingsgebied van de wet, wordt ook het verloop van de procedure zelf geschetst en dit zowel op het niveau van de bevoegde ambtenaar als van de arbeidsgerechten. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de sancties bij niet-betaling van de geldboeten.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001929516