België in alle staten : Vlaanderen en Wallonië in een Brusselse knoop.

Type:
boek
Titel:
België in alle staten : Vlaanderen en Wallonië in een Brusselse knoop.
Auteur:
Plasschaert, Sylvain
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2009
Paginering:
156 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789044124651
Onderwerp:
België Politiek
België Staatsinrichting
Samenvatting:
De Vlaamse verzuchting voor gelijkberechtiging van de eigen taal resulteerde in 1970 in een federale staatsstructuur. Deze structuur is steeds fragiel gebleven en op federaal vlak een doelmatige beleidsploeg vormen is geen sinecure. Dit congenitaal antagonisme wordt nog verhevigd door de opsplitsing van de nationale partijen. Toch blijft het Belgische staatsbestel taai standhouden, ondanks een ver doorgedreven overdracht van bevoegdheden naar de deelgebieden. De auteur betoogt dat deze paradox zijn verklaring vindt in de centrale rol en ligging van Brussel. Dit derde Gewest vormt steeds meer een knooppunt tussen de twee grote taalgemeenschappen, waarbij de herwaardering van het Nederlands opmerkelijk is. Bovendien zijn noch Vlaanderen noch Wallonië bereid 'Brussel los te laten'. Vervolgens ontleedt de auteur de meest prangende probleemdossiers: confederalisme, het dispuut over de financiële transfers tussen de Gewesten en de alternatieven inzake economisch, fiscaal en sociaal federalisme. Tot slot schetst hij opmerkelijke beleidsoriëntaties, die aan een volwassener federaal samenleven kunnen bijdragen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001929777