Actieonderzoek voor professionals in zorg en welzijn

Type:
boek
Titel:
Actieonderzoek voor professionals in zorg en welzijn
Auteur:
Migchelbrink, Ferdie
Jaar:
2007
URL:
http://pdf.swphost.com/swpbook/inhoud/5836inhoud.pdf (Howest) Inhoudsopgave.
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWP, cop. 2007
Paginering:
349 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.300.6 MIGC 07 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789066658363
Onderwerp:
Gezondheidsbeleid Nederland
Gezondheidszorg Nederland
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Sociale welzijnszorg Nederland
Samenvatting:
Actieonderzoek staat volop in de belangstelling in zorg en welzijn. Het wordt steeds vaker en ook steeds meer gebruikt. Het lijkt soms wel of dat (bijna) iedereen actieonderzoek doet. Actieonderzoek wordt vaak gemakkelijk voorgesteld. Actieonderzoek is dubbel zo moeilijk als traditioneel onderzoek, maar tegelijkertijd dubbel zo effectief. Het is een krachtige onderzoeksbenadering die bruikbare kennis levert om gezamenlijk de praktijk van welzijn en zorg te verbeteren. Op dit moment is een praktisch georinteerd boek toegesneden op actieonderzoek in zorg en welzijn niet beschikbaar. Dit boek voorziet in deze behoefte. Ferdie Migchelbrink wijst de weg in het adequaat gebruik van actieonderzoek in zorg en welzijn. Hij geeft handreikingen aan mensen die willen kennismaken met actieonderzoek en willen leren zelf actieonderzoek te doen. Actieonderzoek voor professionals in zorg en welzijn biedt een overzicht van opvattingen, ideen en richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en begeleiden van, Actieonderzoek. Verder komen aan de orde achtergronden, grondslagen, modellen, methoden en technieken van actieonderzoek en casustiek. Een gedegen handboek op het gebied van actieonderzoek (AO). AO wordt geduid als: "een samengaan van onderzoek van het handelen en het onderzoek, reflectie op het handelen en/of de sociale situatie waarin dat handelen plaats vindt." Gedeelte 1 bevat een korte geschiedenis van AO en beschrijft de eigen plaats van AO ten opzichte van andere onderzoeksmethoden. Deel 2 presenteert verschillende onderzoeksmodellen met praktijkvoorbeelden. In gedeelte 3 worden de verschillende fasen van een AO besproken, daarbij worden ook wenken gegeven voor een praktische aanpak. In iedere fase zijn methoden en technieken van onderzoek aan de orde; deze worden besproken in deel 4. Het boek wordt afgerond met beschrijvingen van de aanpak en resultaten van enkele AO's (deel 5). Het boek geeft een goed beeld van wat AO vermag. Het is nuttig voor studenten in de sociale wetenschappen, En voor professionals in de sociale sector. De schrijver, hbo-docent, kent zijn vak en zijn vakliteratuur. Hij publiceerde eerder: "Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn" (2006), dat inmiddels de 11e druk heeft gehaald.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001929808