Betekenisgericht werken : een Delphi-onderzoek.

Type:
boek
Titel:
Betekenisgericht werken : een Delphi-onderzoek.
Auteur:
Ravelli, Alfons
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWP, cop. 2008
Paginering:
111 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3.RAVE.08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789066659414
Onderwerp:
Maatschappelijk werk Methodiek Nederland
Samenvatting:
Leerkrachten en sociaal agogische begeleiders handelen op basis van wetenschappelijke inzichten, op basis van hun ervaring en op basis van de betekenis die de burger geeft aan de eigen situatie. In de afgelopen decennia zijn methodieken ontwikkeld die in toenemende mate gebaseerd zijn op de wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zijn er de laatste jaren ook een aantal werkwijzen ontwikkeld die veel ruimte geven aan de betekenis die een vraag voor de leerling of de burger heeft. In een Delphi-onderzoek zijn vertegenwoordigers van vijf betekenisgerichte werkwijzen met elkaar op zoek gegaan naar de werkzame bestanddelen van betekenisgericht werken. In BETEKENISGERICHT WERKEN nodigt de auteur methodiek ontwikkelaars, sociale professionals en wetenschappers uit om mee te denken over de vraag hoeveel ruimte een professional in mensgerichte beroepen mag geven aan de betekenis die mensen aan hun begeleidingssituatie toekennen.Dit boekje is het resultaat van een onderzoek naar het werk van sociale, Professionals die clinten begeleiden of bijstaan in probleemsituaties. De auteur, onder andere werkzaam als docent aan de Hogeschool Utrecht, focust in dit boekje op de vraag hoe deze professionals in hun aanpak uitgaan van de betekenis die mensen geven aan de vragen die zij in hun leven tegenkomen. In het verslag wordt in dit verband ingegaan op vijf verschillende werkwijzen, zoals het oplossingsgericht werken en levend leren. Een van de opmerkelijke conclusies is dat wetenschappelijke en theoretische kennis van het probleemveld weliswaar belangrijk is voor de sociale professional, maar dat die toch terughoudend moet worden ingezet. Ook concludeert de auteur dat in een begeleiding het proces vaak belangrijker is dan de doelen. Het boek laat zien dat de waarden van de clint erg belangrijk zijn. Deze uitgave is zeer waardevol, omdat het een aantal vanzelfsprekendheden uit het sociaal-agogische werk ontkracht. Deze uitgave kan daarom een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het hoger, Beroepsonderwijs, Inhoudsopgave : 1. Inleiding 2. Samenvatting en conclusie 3. Het onderzoek 4. Betekenisgericht werken 5. Werkzame bestanddelen 6. Minimale randvoorwaarden 7. Grondhouding 8. Valkuilen en hoe deze te hanteren
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001929812