ADHD : op één spoor.

Type:
boek
Titel:
ADHD : op één spoor.
Auteur:
Baert, Karl
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2008
Paginering:
113 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.464.3 BAER 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789044123586
Onderwerp:
ADHD Kinderen
Samenvatting:
In dit boek werpt Karl Baert, onderwijsinspecteur bij de Vlaamse Gemeenschap, een kritische blik op ADHD en hoe daarmee wordt omgegaan. In de eerste plaats geeft het boek een goed overzicht van wat ADHD is, met o.a. aandacht voor comorbiditeit en de mogelijke oorzaken. Vervolgens gaat Baert aan de hand van drie casussen in op het stellen van de diagnose. Het uitgebreide derde deel is gewijd aan de pedagogische en didactische aanpak van leerlingen met ADHD. De auteur gaat hier uit van het 'transactioneel werken', een methode die helder uiteengezet wordt. Daarnaast bespreekt hij welke onderwijsvormen aangewezen zijn voor kinderen met ADHD. In een laatste deel staat Baert stil bij de medicamenteuze aanpak van ADHD. Achteraan volgen een aantal bijlagen (o.m. vragenlijsten), een adressenlijst, een bibliografie en een trefwoordenregister. Naast veel vakjargon bevat de tekst ook heel wat afkortingen, die helaas niet worden verklaard in een aparte lijst. Dat neemt echter niet weg dat dit een genuanceerd, En bruikbaar werk is. Ruime, overzichtelijke lay-out, verlucht met enkele schema's. Uitgebreide en geactualiseerde druk. De afgelopen jaren is de wetenschappelijke kennis over ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) sterk toegenomen. In de diagnostiek, de behandeling en de farmacotherapie bij ADHD worden voortdurend ontdekkingen gedaan. Heel wat ouders en leerkrachten zijn op zoek naar oorzaken en vooral behandelingen om het kind en de jongere met ADHD zo goed mogelijk te kunnen opvangen en begeleiden. Vanuit zijn jarenlange onderwijservaring geeft de auteur een antwoord op veelgestelde vragen. Meteen pleit hij voor meer respect, begrip en steun voor mensen die met deze stoornis te maken krijgen. Eerst illustreert hij met een voorbeeld hoe men soms te vlug tot de vermeende conclusie komt dat een kind ADHD heeft. Vervolgens gaat hij dieper in op de specifieke problematiek van ADHD, met een overzicht van recente ontwikkelingen. Hij overloopt de formele kenmerken van ADHD, beschrijft de, Verschillende uitingsvormen van de stoornis en licht de oorzaken en benvloedende factoren toe. ADHD is de laatste jaren uitgegroeid tot het meest gehypete opvoedingsprobleem, en het geneesmiddel Rilatine werd een ongehoord farmacologisch succesnummer, tenminste wat de verkoop betreft. Redenen genoeg om beide gegevens eens met een kritisch oog te bekijken. Karl Baert doet dit in een evenwichtig werk, waarin hij o.a. duidelijk stelt dat ADHD een bestaand en ernstig probleem is, maar tegelijk ervoor pleit om de diagnose niet te lichtvaardig te stellen. Kinderen kunnen gewoon druk of zelfs hyperkinetisch zijn, zonder dat ze het etiket ADHD opgekleefd moeten krijgen. Bovendien laat men de diagnose beter over aan iemand die daarvoor bevoegd is. Eerst geeft het boek een goed overzicht van ADHD en de verschillende subtypes daarvan. Aan bod komen hier ook de mogelijke comorbiditeit en een voorzichtige poging om de mogelijke oorzaken van ADHD aan te duiden. Een bevredigende verklaring voor de sterke stijging, Van het aantal gevallen in de laatste jaren geeft Baert echter niet - daar is immers nog heel wat onderzoek voor nodig, Inhoudsopgave : 1. ADHD: een verkenning 2. De verschillende stappen bij de vaststelling van ADHD: het stellen van een diagnose 3. Onderwijskundige en opvoedkundige aanpak van ADHD: het transactioneel werken 4. En wat met mediacatie bij ADHD? 5. Welke vormen van onderwijs zijn aangewezen voor kinderen met ADHD?
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930144