Beste beschikbare technieken (BBT) voor composteer- en vergistingsinstallaties.

Type:
boek
Titel:
Beste beschikbare technieken (BBT) voor composteer- en vergistingsinstallaties.
Auteur:
Huybrechts, D.; Vrancken, K.
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Academia Press, 2005
Paginering:
XI, 231 p.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.628.477.3 HUYB 05 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9038208197
Samenvatting:
Sinds 1995 verspreidt het BBT-kenniscentrum (VITO) informatie over milieuvriendelijke technieken in bedrijven. Deze technieken proberen de milieuschade te beperken: zuiveren van afvalwater en afvalgassen, afvalverwerking, bodemsanering, aanpassingen aan het productieproces, enzovoort. Indien deze technieken hun praktisch nut bewezen hebben en bovendien betaalbaar blijken, spreekt men over Beste Beschikbare Technieken (BBT). De Vlaamse milieuwetgeving verplicht bedrijven de BBT toe te passen of althans aan normen te voldoen die haalbaar zijn mits toepassing van de BBT. In bepaalde gevallen verleent de overheid ook subsidies aan bedrijven als deze de BBT toepassen. Omdat de BBT nogal kunnen verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak, werd er voor geopteerd om per sector deze BBT uit te schrijven. De BBT-studies, uitgegeven door het BBT-kenniscentrum in samenwerking met uitgeverij Academia Press, brengen deze technieken dus per productiegroep bijeen. De BBT-studies zijn bestemd voor bijvoorbeeld ambtenaren die de dagdagelijkse praktijk moeten aanvoelen maar kunnen ook de bedrijfsverantwoordelijken bijbrengen wat de logica is achter de milieuregelgeving. De BBT-Studies kwamen tot stand in het kader van het project Vlaams kenniscentrum van de Beste Beschikbare Technieken en bijhorend Energie en Milieu Informatie Systeem (BBT/EMIS) van het Vlaamse gewest. Initiatiefnemers van BBT/EMIS zijn de ministers voor Wetenschapsbeleid en Leefmilieu, de Vlaamse Adminstraties Leefmilieu (AMINAL) en Economie (Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Voor de sturing en begeleiding verleenden ook IWT, OVAM, VLM, VMM en de betrokken bedrijfsorganisaties hun medewerking.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930338