De magische wereld van het kind.

Type:
boek
Titel:
De magische wereld van het kind.
Auteur:
Fraiberg, Selma H.; Wellen-Leeuwenberg, Perine G. M.
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : MOM, 2005
Paginering:
271 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.416.23 FRAI 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789026965562
Onderwerp:
Kinderpsychologie
Samenvatting:
In De magische wereld van het kind schetst Selma Fraiberg de eigen wereld van het kind in de eerste zes levensjaren. Niet zwaarwichtig maar goed gefundeerd. Meeslepend en romantisch, maar toch objectief wetenschappelijk. Geschikt als leerboek, maar ook spannende stof voor ouders die er hun eigen kind in herkennen. Een handboek voor ouders over de ontwikkeling van baby tot zesjarige. Klassieke, dat zijn steeds voorkomende, problemen in de opvoeding worden door de schrijfster vanuit een zuiver psychoanalytisch uitgangspunt benaderd en opgelost. De vele voorvallen uit haar psychotherapeutische praktijk maken het boek met Amerikaanse inslag prettig leesbaar. In De magische wereld van het kind schetst de auteur de unieke wereld van het kind gedurende de eerste zes levensjaren. Het boek beleefde de afgelopen jaren 29 drukken, werd regelmatig herzien en is sinds de eerste druk in 1966 nog altijd even actueel en gewilde lectuur voor zowel beroepsmatig genteresseerden als ouders. Steeds meer geraakte, De auteur ervan doordrongen dat de 'magic years' (want zo noemt ze de eerste zes levensjaren), beslissend zijn. De situatie in het gezin waarin de mens opgroeit, bepaalt volgens de auteur of hij met vertrouwen in zichzelf en voldoende vertrouwen in de ander zijn medemensen tegemoet zal treden, dan wel in een houding van basic mistrust veel voor zichzelf en zijn naaste zal bederven. Ook of hij een partner zal vinden met wij hij gelukkig zal zijn, dan wel met een heilloze precisie juist altijd iemand zal weten te vinden die hem teleurstellingen miserie brengt. Deze uitgangspunten worden rijkelijk gellustreerd met talrijke praktische voorbeelden waarbij steeds met veel gezond verstand en humor de normale ontwikkeling van het kind wordt beschreven. Voor opvoeders is dit boek een grote verrijking, voor ieder die mensenkennis, ook van zichzelf, wil verwerven, is het verschijnen ervan een uitkomst. De lezers leren doorheen het boek zich voorstellen wat het kind echt beleeft en nu pas ziet. Het boek, Is niet zwaarwichtig geschreven maar de omvang van het boek kan misschien enkele lezers wat afschrikken. Het is geschikt als leerboek, maar ook als spannende stof voor ouders die er hun eigen kind in herkennen, Inhoudsopgave : Deel I / Inleiding 1. Over heksen, reuzen, tijgers en geestelijke gezondheid Deel II / De eerste achttien maanden 2. '...slaapt gij nog?' 3. Het onbehagen in de cultuur Deel III / Van achttien maanden tot drie jaar 4. In het land der reuzen 5. Het besef der werkelijkheid Deel IV / Van drie tot zes 6. Een verschuiving in het middelpunt van de wereld 7. Opvoeding tot liefde 8. De vorming van het geweten Deel V / Besluit 9. De toekomst tegemoet
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930376