Leren en veranderen.

Type:
boek
Titel:
Leren en veranderen.
Auteur:
Bolhuis, Sanneke
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2009
Paginering:
312 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.415.4 BOLH 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046901083
Onderwerp:
Leerpsychologie
Samenvatting:
Mensen leren voortdurend. Niet alleen op school, maar veel meer nog daarbuiten. Soms is leren een geleidelijke verandering, soms is het een ingrijpende herziening van opvattingen en handelwijzen. De ene keer gaat het leren en veranderen bijna onopgemerkt, dan weer is het een heel bewust ondernomen activiteit. Leren en veranderen gaat verder in op de vraag wat leren nu eigenlijk is, welke manieren van leren er zijn, hoe eerdere leerprocessen de capaciteit en de motivatie benvloeden en welke invloed de sociaal-culturele omgeving op de lerende heeft. Bij de bespreking van deze thema's verwijst de auteur steeds naar bekende leertheorien en in alle hoofdstukken staan opdrachten. Zo worden nieuwe ideen over leren en veranderen verbonden met eerder verworven inzichten en met de praktijk. Leren en veranderen is geschreven voor iedereen die genteresseerd is in leren of te maken heeft met het benvloeden van leren. Denk hierbij aan opleiders, docenten, trainers en coaches. Maar ook voor mensen, Werkzaam in de sociale beroepsgroepen is dit boek bruikbaar. In deze derde, herziene druk zijn nieuwe inzichten verwerkt, vooral op het gebied van informeel leren. LEREN EN VERANDEREN gaat in op de vraag wat leren nu eigenlijk is, welke manieren van leren er zijn, hoe leerprocessen de capaciteit en de motivatie benvloeden en welke invloed de sociaal-culturele omgeving op het leren heeft. Bij de bespreking van deze thema's worden diverse leertheorien aangereikt, waaronder theorie over informeel leren. De auteur bespreekt recente ontwikkelingen, zoals inzichten in het leren op de werkplek, de afstemming tussen het leren op de opleiding en het leren in de (stage)praktijk en intercultureel leren. Met behulp van opdrachten in elk hoofdstuk wordt de theorie verbonden met de praktijk. Derde en volledig herziene druk van een boek dat oorspronkelijk verscheen in 1995, bedoeld als trainings- en zelfstudieboek voor leraren(opleiders), trainers en coaches van leerprocessen. De eerste vier hoofdstukken, Gaan over leren, de culturele context van leren, leren in de praktijk, en de ontwikkeling van het lerend vermogen. Het vijfde hoofdstuk is een naslagdeel over onderwijstheorien. In de eerste vier hoofdstukken zijn voor de cursist in de tekst opdrachten opgenomen die erg open van aard en structuur zijn. De lezer/cursist wordt door de auteur getutoyeerd om een geringe afstand te creren. Zinnen zijn afwisselend van lengte. De literatuuropgave en het register zijn goed verzorgd en goed van omvang, Inhoudsopgave : 1. Verschillende leerprocessen 1.1. Spontane en andere leerprocessen 1.2. Verschillen tussen leerprocessen 1.3. Alledaags leren 1.4. Leren uit eigen beweging 1.5. Transformatief leren 1.6. Noodgedwongen leren 1.7. Leren in een botsing van culturen 2. Leren en (sub)culturen 2.1. De (sub)cultuur als blauwdruk voor het leren 2.2. Contacten tussen culturen 2.3. Vergelijking van culturen : cultuurdimensies 2.4. Minderheidscultuur in een dominante cultuur 2.5. Subculturele verschillen 2.6. Leren, Omgaan met cultuurverschillen 2.7. Waardoor kan een cultuur veranderen? 3. Van georganiseerd leren naar werkleren 3.1. Leren in educatief verband 3.2. Naar een breder begrip van leren in educatieve settings 3.3. Stages : leren tussen opleiding en werk 3.4. Leren en werken 4. Leervermogen 4.1. Leervermogen en leercompetenties 4.2. De ontwikkeling van het leervermogen 4.3. Persoonlijke verschillen in de voorkeursmanier van leren 5. Achtergrond : leertheorie 5.1. Leertheorien en leren vanuit een constructivistisch standpunt 5.2. Gedragstheorie (behaviorisme) 5.3. Psychoanalytische theorie en leren 5.4. Kritische theorie en transformatief leren 5.5. Cognitieve leertheorien 5.6. Cultuurhistorische en sociaal-culturele benaderingen van leren 5.7. Het symbolische interactionisme over socialisatie 5.8. Humanistische theorie 5.9. Ervaringsleren 5.10. Hersenen en leren 5.11. Hoe gebruiken we leertheorien?
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930394