Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw.

Type:
boek
Titel:
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw.
Auteur:
Janssen-Vos, Frea; Fijma, Niko; Pompert, Bea; Van Oers, Bert
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Assen : Van Gorcum, 2008
Paginering:
VII, 168 : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.471.4 JANS 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789023243878
Onderwerp:
Kleuteronderwijs Didactiek
Peuters
Samenvatting:
In deze nieuwe editie is Basisontwikkeling uitgebreid naar peutergroepen. Het is nu een doorgaand ontwikkelingsgericht werkplan voor 3- tot circa 8-jarigen. Het eerste hoofdstuk is een kennismaking. Daarna volgt de uitwerking van het werkplan. Eerst het aanbod met thema's en betekenisvolle kernactiviteiten: manipulerend spel en rollenspel, constructiespel en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, leesschrijfactiviteiten en reken-wiskundeactiviteiten. En vervolgens komt de rol van leidsters en leerkrachten aan de orde, die met dit aanbod ontwikkeling en leren van jonge kinderen stimuleren. Zij vormen de spil met hun pedagogische interacties en ontwikkelingsgerichte pedagogiek-didactiek. Zij bouwen met de kinderen een rijke speelleeromgeving op, begeleiden hun activiteiten en zorgen voor overwogen groepssamenstellingen. Voor een beredeneerd aanbod maken ze gebruik van de hulpmiddelen om plannen te maken, te observeren en te evalueren. De vele kleurrijke voorbeelden uit de praktijk, Maken het geheel concreet en inspirerend voor leidsters en leerkrachten in opleiding, en in de praktijk. Voorbeelden n resultaten van recent onderzoek maken duidelijk dat Basisontwikkeling werkt! Dit boek bevat een werkplan voor het bevorderen van ontwikkeling en leren van jonge kinderen. De benadering is gestoeld op de ontwikkelingspsychologie van Vygotsky en wordt Ontwikkelingsgericht Onderwijs genoemd. Na een kennismaking met de principes van de basisontwikkeling biedt het werkplan bouwstenen om de theorie over ontwikkelingsgericht onderwijs vorm te geven in de dagelijkse onderwijspraktijk. Deze nieuwe editie is sterk verbeterd, aangepast aan nieuwe inzichten, richt zich op een bredere leeftijdsgroep (van 3 tot 8 jaar) en is met een groter aantal voorbeelden meer praktisch gericht dan de voorgaande. De voorbeelden betreffen de kernactiviteiten van ontwikkelingsgericht onderwijs (zoals gespreks-, leesschrijf- reken- en beeldende activiteiten). De beschreven praktijk wordt steeds weer, Ondersteund door theoretische achtergronden en ontwikkelingspsychologisch onderzoek. Een theoretisch verantwoord, praktisch en inspirerend boek voor (aanstaande) leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs. Met talrijke foto's en tekeningen in kleur, enkele bijlagen en literatuurverwijzingen in eindnoten, Inhoudsopgave : 1 Kennismaken met de drie B's van BasisontwikkelingInleiding 1.1 Waarom betekenisvolle activiteiten? 1.2 Wat doet de bemiddelende leerkracht? 1.3 Op weg naar een brede ontwikkeling Samenvatting 2 Kernactiviteiten en thema's Inleiding 2.1 Manipulerend spel en rollenspel 2.2 Constructiespel en beeldende activiteiten 2.2.1 Wat zijn de ontwikkelingsperspectieven? 2.3 Gespreksactiviteiten 2.4 Lees-schrijfactiviteiten 2.5 Reken-wiskundeactiviteiten 2.6 De eerste onderzoeksactiviteiten 2.7 Een thematisch aanbod Samenvatting 3 De leerkracht is de spil Inleiding 3.1 Uitgangspunten voor de rol van de leerkracht 3.2 Pedagogisch-didactisch handelen 3.3 Ontwerpen en plannen maken, 3.4 Observeren, registreren en evalueren 3.5 Groepsactiviteiten organiseren Samenvatting 4 Meer over Basisontwikkeling en Ontwikkelingsgericht Onderwijs 4.1 Ontwikkelingsgericht Onderwijs 4.2 Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van Basisontwikkeling 4.3 Oudercontacten: een ontwikkelingsperspectief Samenvatting Bijlagen A De doelen van Basisontwikkeling B De instrumenten van Horeb
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930395