Grip op personele inzetbaarheid : omgaan met schaarste in de branche verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg.

Type:
boek
Titel:
Grip op personele inzetbaarheid : omgaan met schaarste in de branche verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg.
Auteur:
Baldal, Michiel; Gersdorf, Marieke; Veldhuis, Hilde
Jaar:
2008
URL:
http://books.google.com/books?id=4VEVsjneGF0C&printsec=frontcover&hl=nl&cd=1&source=gbs_ViewAPI&output=embed#%257B%257D (Howest) Klik hier voor fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Asse : Van Gorcum, 2008
Paginering:
56 p. : ill. cd-rom
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.601.52.BALD.08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789023244677
Onderwerp:
Gezondheidszorg Nederland
Personeelsbeleid Gezondheidszorg
Samenvatting:
Hoe kan de toekomstige, groeiende zorgvraag het hoofd worden geboden met een krimpend aanbod van gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten die werk willen maken van de zorg? Deze vraag houdt de Nederlandse samenleving de komende jaren bezig. Voor de beantwoording van de vraag wordt vooral gekeken naar de zorgaanbieders: deze aanbieders moeten de beschikking hebben over voldoende personeel en daarnaast moet het personeel op de juiste momenten ingezet kunnen worden; een flexibele afstemming van vraag en aanbod dus. Dit boek bespreekt een nieuwe manier van capaciteitsmanagement: het model voor Dynamisch Capaciteitsmanagement. Op basis hiervan kunnen nieuwe initiatieven voor optimale personele inzetbaarheid geïnitieerd worden. Dit model is door Berenschot ontwikkeld en toegepast bij vier organisaties in de sectoren Verpleging & Verzorging en Thuiszorg. De auteurs hebben zich voor de opgave gesteld om het onderwerp personele inzetbaarheid op een praktische wijze binnen handbereik van organisaties in de zorg te brengen. De bijgeleverde CD-ROM geeft u hierbij een praktische ondersteuning., Inhoudsopgave : 1 Introductie en leeswijzer 2 Een krappe arbeidsmarkt in de zorg 2.1 Wat is er aan de hand op de arbeidsmarkt in de zorgsector? 2.2 Demografische ontwikkelingen 2.3 Veranderingen in regelgeving 2.4 Economische ontwikkelingen 2.5 Technologische ontwikkelingen 2.6 Sociale trends 2.7 Samenvatting 3 Dynamisch capaciteitsmanagement: een nieuw model voor het optimaliseren van personele inzetbaarheid 3.1 De ontwikkeling van het model 3.2 Het model voor Dynamisch Capaciteitsmanagement 3.3 Toetsing en toepassing van het model in dit onderzoek 4 Organisatie en processen 5 Kwalificatie 6 Formatie 7 Arbeidsmarkt 8 Conclusie Bijlage 1 Toelichting op enkele veelgebruikte begrippen Bijlage 2 Overzicht geraadpleegde bronnen Bijlage 3 Gebruikersinstructie cd-rom The Agile Workforce Bijlage 4 Auteurs
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930397