De ouder als partner : de rol van ouders van jonge risicokinderen tijdens opvang, zorg en onderwijs.

Type:
boek
Titel:
De ouder als partner : de rol van ouders van jonge risicokinderen tijdens opvang, zorg en onderwijs.
Auteur:
Rikveld, Edith; Goris, Gerard; Heijnen, Rianne
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWP, cop. 2009
Paginering:
171 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.460.9 RIKV 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789088500145
Onderwerp:
Counseling Orthopedagogiek
Gesprekstechnieken Hulpverlening
Hulpverlening Methodiek
Ouderparticipatie Jeugdzorg
Samenvatting:
Stichting JORIK stimuleert uitwisseling van kennis en expertise over jonge risicokinderen tussen wetenschappers en professionals. De ouder als partner gaat over de rol van ouders van jonge risicokinderen tijdens opvang, zorg en onderwijs. Maar doen ouders er nog wel toe? Hebben ouders werkelijk invloed op de ontwikkeling van hun kind of zijn de erfelijke aanleg en de ervaringen die kinderen buiten het gezin opdoen het meest bepalend in de kinderlijke ontwikkeling? Deze prikkelende vragen staan centraal in het hoofdstuk van Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. De factoren die een kind tegen risico's beschermen en de beschermclusters die een voorwaarde zijn voor veilig ouderschap worden uiteengezet door Alice van der Pas, Nederlands bekendste ouderbegeleider en publiciste over dit onderwerp. Van der Pas concludeert in haar artikel dat ouderschap nog steeds geen serieus onderwerp van studie is. De vijf hoofdstukken over zorgprogramma's voor ouders tonen aan, Dat de praktijk aan het veranderen is. BOBY, dagbehandeling voor ouders en baby, richt zich op de begeleiding van ouders van zeer jonge risicokinderen. Parent Management Training Oregon (PMTO) is een vorm van ambulante begeleiding voor kinderen met externaliserend probleemgedrag. 3 keer Groei en Sprint zijn interventies gericht op ouders en kinderen in de thuissituatie. Families And Schools Together (FAST) is een interventieprogramma, voor en door ouders, dat plaatsvindt binnen de school. Vier hoofdstukken gaan in op de samenwerking met ouders binnen het (speciaal) onderwijs en de jeugdzorg. Partnerschap en een betere zorgstructuur zijn de ingredinten voor een succesvolle samenwerking. Het boek sluit af met artikelen over actuele onderwerpen: kindermishandeling, peuters en computers en rouwverwerking bij jonge kinderen. De ouder als partner is van belang voor professionals in het (speciaal) onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang die genteresseerd zijn in de rol van ouders. Als resultaat, Van haar laatste tweejaarlijkse symposium (september 2008) bundelt de Stichting Jorik de artikelen van ruim twintig professionals. Centraal thema zijn de ouders en hun rol bij de opvoeding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een mogelijk spanningsveld tussen ouders, onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang. Tot slot wordt een viertal workshops besproken die handelden over kindermishandeling, de invloed van computers op peuters en tenslotte over rouwverwerking. Voor de deelnemers ongetwijfeld een interessante reminder aan het symposium; voor diegenen die het symposium hebben gemist, biedt deze bundel al evenzeer interessante denkstof. Met uitgebreide literatuurlijsten per hoofdstuk, Inhoudsopgave : 1. Ter inleiding 2. Hoe word je risicokind? 3. De ouders als partner: maar doen ouders er wel toe? 4. BOBY, dagbehandeling voor ouders en baby 5. Parent Management Training Oregon 6. 3 x Groei en SPRINT 7. Families And Schools Together 8. Ouders in meervoud 9. Op weg naar een betere zorgstructuur 10. Jeugdzorg, En speciaal onderwijs: samenwerkingspartners van ouders 11. Max op de peuterspeelzaal 12. Peuter achter de computer 13. Kindermishandeling, de rol van de ouder en van de hulpverlener 14. Ze begrijpen er toch niets van: over jonge kinderen en de dood 15. Rouwverwerking bij kinderen in relatie tot de rol van ouders
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930415