God als misvatting.

Type:
boek
Titel:
God als misvatting.
Auteur:
Dawkins, Richard; van Riemsdijk, H.E.
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
[Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2009
Paginering:
448 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.204 DAWK 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046805947
Onderwerp:
Decroos, Johan
Godsbestaan
Godsdienst en wetenschappen
Moraal
Niet-confessionele zedenleer Secundair onderwijs
Samenvatting:
Richard Dawkins' GOD ALS MISVATTING is niet meer weg te denken uit het debat over geloof, godsdienst en het al of niet bestaan van God. Het boek heeft een onophoudelijke stroom van reacties losgemaakt, die nog eens onderstrepen hoe controversieel, actueel en urgent dit werk is. Het beleeft dan ook druk op druk en het verschijnt hier in een nieuwe editie, waarvoor de auteur een nieuw voorwoord heeft geschreven. Hij gaat daarin serieus in op de kritiek die tegen het boek is ingebracht. In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Richard Dawkins zijn scherpzinnige pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god. Dawkins bekritiseert het godsidee in al zijn vormen, van de door seks geobsedeerde tiran van het Oude Testament tot de heel wat minzamere (maar nog altijd onlogische) 'Grote Klokkenmaker' van sommige verlichtingsdenkers. Hij laat geen spaan heel van de belangrijkste argumenten voor religie (het bieden van troost, het funderen van ethiek, etc.) en toont de grote onwaarschijnlijkheid, Van een opperwezen aan. Hij laat zien hoe religie oorlog voedt, onverdraagzaamheid in de hand werkt en aanzet tot kindermishandeling. De auteur maakt overtuigend duidelijk dat geloof in God niet alleen irrationeel is, maar ook potentieel dodelijk. Dawkins heeft een even gepassioneerde als rigoureuze weerlegging van religieuze aanspraken geformuleerd, die omarmd zal worden door iedereen die zich stoort aan de inconsistenties en wreedheden waarvan de Bijbel - weliswaar van grote literair-historische waarde volgens Dawkins - doorspekt is; door iedereen die niets moet hebben van de oppervlakkigheid van Intelligent Design; door iedereen die zich kwaad maakt over het fundamentalisme in het Midden-Oosten of in de hedendaagse VS. Dawkins' boek zal een welkome steun in de rug zijn voor ieder die zich met trots athest durft te noemen. En een vurig pleidooi voor het 'uit de kast komen' van ieder die zich diep in zijn hart al een athest weet. Een ongelooflijk boek over het ultieme onderwerp, dat beslist veel stof, Doet opwaaien. Met een dik, in Angelsaksische parlando-stijl geschreven leesboek beoogt de terzake wetenschapspopularisering vermaarde auteur het brede lezerspubliek te overtuigen van de wenselijkheid van een weloverwogen, athestische levenshouding. Met logische redenatie, natuurwetenschappelijke informatie, een evolutie-theoretische optiek, anekdotiek en persoonlijke drive prikkelt de auteur tot een existentile coming-out. Vanwaar die strijdbaarheid? De auteur gruwt van autoritair-religieuze aanspraken en blijkt negatief getriggerd door het (wetenschappelijk-publicitair) optreden van vooral het Amerikaans-christelijk fundamentalisme. Humaniteit kan alleen door een rationele (= athestische), wetenschapsgeorinteerde levenshouding gewaarborgd worden. Het voordeel van zo'n soort boek is de brede terrein-orintatie. Het nadeel: de relatieve oppervlakkigheid. Aldus werd het ook vlak na verschijning in een publiek debat besproken. Met literatuuropgave, noten, een appendix met 'vriendelijke adressen voor wie, Hulp nodig heeft bij het ontsnappen aan religie' en een register. In een later toegevoegd nawoord gaat de auteur in op de kritiek die hem naar aanleiding van dit boek ten deel is gevallen, Inhoudsopgave : Hoofdstuk 1 - Een diep religieuze ongelovige Hoofdstuk 2 - De God-hypothese Hoofdstuk 3 - Argumenten voor het bestaan van God Hoofdstuk 4 : Waarom er vrijwel zeker geen God bestaat Hoofdstuk 5 : De wortels van religie Hoofdstuk 6 : De wortels van de ethiek Hoofdstuk 7 : Het 'goede' boek en de veranderende morele tijdsgeest Hoofdstuk 8 : Wat mankeert er aan geloven? Hoofdstuk 9 : Kinderjaren, misbruik en het ontsnappen aan Belgi Hoofdstuk 10 : Een broodnodige leemte ?
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930438