Basisprincipes praktijkonderzoek.

Type:
boek
Titel:
Basisprincipes praktijkonderzoek.
Auteur:
Harinck, Frits
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2009
Paginering:
197 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.003 HARI 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789044124279
Onderwerp:
Hoger onderwijs
Wetenschappelijk onderzoek
Samenvatting:
Over het boek: 'Onderzoeken' hoort van oudsher bij universiteiten en gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Sinds de invoering van het bachelor/masterstelsel is dat echter veranderd. Ook hogescholen dienen voortaan onderzoek te verrichten en hun studenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Hoe het onderzoeken op de hogeschool er zal uitzien, is nog onzeker. Het zal om een ander soort onderzoek gaan dan op de universiteiten gebruikelijk is; er worden termen genoemd als toegepast onderzoek, actieonderzoek en praktijkonderzoek. Dit boek wil een visie aanreiken voor het onderzoek op de hogescholen; 'praktijkonderzoek' zoals het hier genoemd wordt. Want hoewel er al talrijke studieboeken over onderzoek bestaan, zijn de meeste daarvan in het bijzonder bestemd voor het universitair onderwijs en vallen hogescholen uit de boot. Dit boek wil in die lacune voorzien. Het boek is primair bestemd voor studenten en hun begeleiders, ofwel een studieboek. De auteur heeft jarenlang onderzoek verricht, In het regulier en speciaal basisonderwijs. Ook heeft hij onderwijs verzorgd bij opleidingen Orthopedagogiek en Speciale Onderwijs-zorg. Het werkveld 'onderwijs' vormt dan ook de belangrijkste insteek van dit boek. Maar ook lezers uit andere werkvelden, zoals de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en uiteen-lopende welzijnssectoren vinden er profijt in, Inhoudsopgave : Onderzoeken: wat is dat? (Onderzoeken als leraar, waarom zou je? - Methodische aanpak - Alledaags kennen en onderzoekend kennen - Twee hoofdvormen van onderzoek - Grondhouding van de onderzoeker) - Hoe komen we tot een onderzoeksvraag? (Doelstelling van het onderzoek - Doelstelling in het onderzoek - Onderzoeksvragen - Deelvragen - Verlegenheidsituatie, praktijkvraag en onderzoeksvraag - Kwaliteitseisen aan onderzoeksvragen en deelvragen) - Onderzoeksvragen en het theoretisch kader (Rol van theorie - Wat is een theorie? - Werken met theorie: rol van eigen praktijk-ervaring - Theorie en onderzoeksvragen: voorbeeld - Hoe kom je aan, Een onderwerp?) - Methodische aanpak (Belangrijke onderzoeksmethoden - Verkrijgen van gegevens - Kwaliteit van het instrument, betrouwbaarheid en validiteit - Onderzoeksgroep - Hoe vaak gegevens verzamelen en in welke situatie?) - Verzameling van gegevens: instrumentontwerp (Methoden van gegevensverzameling; algemene punten - Vragenlijst - Interview - Observeren - Toetsen en tests - Checklist - Aandachtspunten voor instrumenten) - Verwerken van de onderzoeksgegevens (Verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens - Verwerking van kwantitatieve gegevens - Verwerking van kwalitatieve gegevens - Reflectie op de uitkomsten van het onderzoek) - Praktijkonderzoek: onderzoeken n handelen (Planmatig handelen: basis voor praktijkonderzoek - Aanzet tot een basismodel voor praktijkonderzoek - Stroomdiagram praktijkonderzoek - Meerdere petten op - Voorbeelden van praktijkonderzoek) - Communicatie en rapportage (Rol van communicatie - Communicatie als voorwaardenscheppend - Rapportage en verslaglegging, - Onderzoeksrapport - Bijdrage aan het vakgebied: stap naar kennisconstructie) - Bijlagen (Mijn onderwerp bestaat niet in het Engels: I always get my sin - Onderzoeksplan op basis van nieuwsgierigheid - Planformulieren - Vragenlijst - Leerkrachtvragenlijst Dyslexieovergang - Antwoorden op een open enqutevraag - Uitwerking opdracht 'waarom de bergen in?' - Onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs: voorbeelden - Actieve verwerking van literatuur - APA-regels literatuurlijst en literatuurverwijzing)
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930447