DBFM handboek.

Type:
boek
Titel:
DBFM handboek.
Auteur:
Van Garsse, Steven; De Muyter, Joris
Jaar:
2009
URL:
http://www2.vlaanderen.be/pps/documenten/dbfmhandboek.pdf (Howest) Klik hier om het boek fulltext te raadplegen (PDF)
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS), 2009
Paginering:
154 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789040303036
Onderwerp:
Design, Build, Finance, Maintainance (DBFM)
Publiek-private samenwerkingsvormen
Samenvatting:
Nagenoeg overal in Europa bestaat grote belangstelling voor publiek-private samenwerking (PPS). Meer nog, de afgelopen jaren werden er in de Europese regio voor meer dan 200 miljard euro aan PPS-contracten voor de realisatie van allerhande projecten (wegen, gebouwen, sportinfrastructuur, etc.) opgezet. Veel PPS-overeenkomsten nemen in de praktijk de vorm aan van een zogenaamde DBFM-overeenkomst ( Design, Build, Finance, Maintainance). Het Vlaams Kenniscentrum PPS wil met dit DBFM-handboek de kennis en de inzichten die de voorbije jaren inzake het sluiten van DBFM-overeenkomsten werden verworven, delen en verspreiden. Bovendien wil het boek een aanzet tot de standaardisering van DBFM-overeenkomsten geven. Een belangrijk onderdeel van de inspanning om tot een betere praktijk inzake DBFM- projecten te komen, is immers het recente streven naar een zekere standaardaanpak en het gebruik van standaardcontracten en/of -voorwaarden. Standaardisering ontstaat niet van vandaag op morgen, maar samen met andere publicaties heeft dit handboek de ambitie om die langetermijnevolutie te versnellen en om een houvast te geven aan de verschillende actoren die een DBFM-overeenkomst aangaan.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930454