Wat wil jij? : studeren met psychische problemen.

Type:
boek
Titel:
Wat wil jij? : studeren met psychische problemen.
Auteur:
Boer, Marjo; Amiabel, Maud; van Bruggen, Astrid
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2008
Paginering:
127 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.489.52 BOER 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789044123616
Onderwerp:
Studenten Psychosociale hulpverlening
Studeren en gezondheid
Studiebegeleiding Hoger onderwijs
Samenvatting:
Studeren n psychische problemen hebben is een combinatie die garant staat voor een grote uitdaging. Uit ons onderzoek naar belangrijke condities voor begeleiding en ondersteuning van studenten met psychische problemen blijkt, dat studenten graag willen dat docenten, studieloopbaancoaches en studentendecanen hun de vraag stellen: 'Wat wil jij?' Wij ontdekten dat het niet zo vanzelfsprekend is om studenten deze vraag te stellen. Het beleid van hogescholen en universiteiten gaat ervan uit, dat studentendecanen en studieloopbaancoaches vraaggericht hulp bieden, maar in de praktijk is niet duidelijk hoe dat in zijn werk kan gaan. Studenten, ook studenten met psychische problemen, willen graag zelf de regie houden over hun studie. We besteden in het boek aandacht aan de volgende onderwerpen: * Wat willen studenten met psychische problemen en op welke wijze kunnen zij hun krachtbronnen en talenten zo goed mogelijk benutten? * Welke visies zijn er op begeleiding bij psychische problemen? * Wat, Zijn actuele opvattingen over herstel en ervaringsdeskundigheid? * Welke psychische symptomen kunnen een rol spelen? * Welke coachingsvragen kunnen studieloopbaancoaches en docenten stellen? * Hoe moet de onderwijsorganisatie ingericht zijn om studenten met psychische problemen voor het hoger onderwijs te behouden? 'Wat wil jij?' is bedoeld als deskundigheidsontwikkeling voor docenten, studieloopbaancoaches en studentendecanen in het hoger onderwijs. Studenten uit de doelgroep studeren aan hogescholen en universiteiten. Door gebrek aan kennis bij diegenen die hen begeleiden vallen ze vaak onnodig vroegtijdig uit of lopen studieachterstanden op. Met de recent ontwikkelde inzichten en kennis op dit gebied hopen we deze onderwijsprofessionals de ondersteuning te bieden die nodig is om deze groep studenten effectief en succesvol begeleiding te bieden. Voor rehabilitatiecoaches uit de GGz is het boek een handreiking om in een begeleidingstraject scholingsvragen mee te nemen, Inhoudsopgave : Hoofdstuk, 1 - Studeren met psychische problemen: de context Hoofdstuk 2 - Perspectief van studenten op studeren met psychische problemen Hoofdstuk 3 - Benaderingen bij begeleiding in het onderwijs Hoofdstuk 4 - Vraaggerichte stromingen in de GGz Hoofdstuk 5 - Perspectief op begeleiding bij studeren met psychische problemen Hoofdstuk 6 - Herkenning van de impact van psychische symptomen op studeren Hoofdstuk 7 - Een andere kijk op psychische verschijnselen Hoofdstuk 8 - Handreikingen en voorstellen voor de onderwijsorganisatie
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930504