Zin en inzicht : een filosofisch uitzicht voor iedereen.

Type:
boek
Titel:
Zin en inzicht : een filosofisch uitzicht voor iedereen.
Auteur:
Abicht, Ludo; Opdebeeck, Hendrik
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2009
Paginering:
117 p.
Nota:
Eerder verschenen o.d.t.: Filosofie is voor iedereen : inleiding op 2500 jaar denken.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.110 ABIC 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033475108
Onderwerp:
Filosofie
Samenvatting:
Iedereen stelt wel eens de kernvragen van de filosofie naar de oorsprong van wereld en mens, het onderscheid tussen goed en kwaad en de zin van het bestaan. In deze inleiding tot de filosofie staan deze drie vragen op de voorgrond. In de filosofie zoek je namelijk allereerst zicht te verwerven op hoe de wereld en de mens juist in elkaar zitten. Vervolgens wil je zicht krijgen op de juiste manier om je uit de slag te trekken bij je handelingen. Ten slotte beoog je een juist zicht te verkrijgen op de zin van het leven. In deze publicatie staan daarom de filosofische vragen naar in-zicht, uit-zicht en zin-zicht centraal. Onze samenleving botst steeds weer op haar ecologische, economische en sociale grenzen. Filosofie blijkt aldus niet alleen telkens opnieuw van nut te zijn om op een rationele manier antwoord te krijgen op de vraag naar inzicht, uitzicht en zinzicht in het leven. Is filosofie hiertoe ook niet de noodzakelijke voorwaarde? Een fascinerend verhaal van meer dan 2500 jaar denken,, Waarbij de lezer kan vaststellen dat hij of zij nu zelf een bijdrage kan leveren. Voor dit boek bewerkte filosoof Hendrik Opdebeeck (Universiteit Antwerpen) het handboek 'Filosofie is voor iedereen' van emeritus docent filosofie Ludo Abicht (1992). Na een beknopte inleiding volgt een compacte encyclopedie van de filosofische traditie, van Thales van Milete tot Wittgenstein. De belangrijkste filosofen passeren de revue in kernachtige beschrijvingen, waarin wordt ingegaan op de centrale items van hun denken. Die aanpak maakt dit boek tot een klassieke inleiding voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, Inhoudsopgave : 1. Wat is filosofie? 1.1. De filosofische vragen 1.2. Filosofie en mythologie 1.3. Filosofie en godsdienst 1.4. Filosofie en ideologie 1.5. Het belang van de filosofische traditie voor iedereen 1.6. Filosofie : descriptief of normatief 2. Van Thales tot Thomas 2.1. De filosofie voor Socrates: op zoek naar de oerstof en het ordenende principe 2.2. Socrates en Plato: ethiek, En utopie 2.3. Aristoteles 2.4. Hellenisme en Rome: stocijnen en neoplatonici 2.5. Joden en Arabieren: de ongebroken traditie 2.6. Thomas van Aquino en William van Ockham 3. Rationalisme, empirisme en idealisme 3.1. Het rationalisme 3.2. De Engelse empiristen 3.3. De ongenadige kritiek van Immanuel Kant 3.4. Hegel en het Duitse idealisme 4. Tussen klassenstrijd en individueel pessimisme 4.1. Ludwig Feuerbach 4.2. Karl Marx 4.3. Arthur Schopenhauer 4.4. Soren Kierkegaard 4.5. Friedrich Nietzsche 5. De vragen naar zin, in- en uitzicht blijven 5.1. De fenomenologie 5.2. Edmund Husserl 5.3. Martin Heidegger 5.4. Karl Jaspers 5.5. Jean-Paul Sartre 5.6. Gabril Marcel, Martin Buber en Emmanuel Levinas 5.7. Ernst Bloch 5.8. Sigmund Freud 5.9. Herbert Marcuse 5.10. Michel Foucault 5.11. Jean Baudrillard 5.12. De analytische en logisch-positivistische filosofie 5.13. Ludwig Wittgenstein
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930505