Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking : een denk- en handelingskader voor de praktijk

Type:
boek
Titel:
Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking : een denk- en handelingskader voor de praktijk
Auteur:
Vonk, Jolanda; Hosmar, Amieke
Jaar:
2009
URL:
http://www.acco.be (Howest) Volledige inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2009
Paginering:
234 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.463 VONK 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033474996
Onderwerp:
Emotionele ontwikkeling Gehandicapten
Emotionele stoornissen Gehandicapten
Samenvatting:
Dit boek gaat over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren hersenletsel (NAH). Aandacht voor de verstandelijke en sociale ontwikkeling was er al langer. Emoties ervaren we als dichtbij, als wezenseigen. We worden erdoor bewogen, ze bepalen onze relaties met anderen. Een goede emotionele ontwikkeling en een evenwichtige persoonlijkheid liggen in elkaars verlengde. De processen die hieraan ten grondslag liggen zijn belangrijk, zeker bij mensen met een beperking die voor hun gevoel van veiligheid en eigenwaarde extra afhankelijk zijn van (de zorg van) anderen. De auteurs bieden een denk - en handelingskader voor de praktijk, achtereenvolgens komen aan bod wat emoties en beperkingen inhouden (basistheorie), hoe je er goed zicht op krijgt (diagnostiek) en wat het voor het handelen in de praktijk betekent (houding, voorwaarden, handvatten). Welbevinden van mensen met een beperking wordt vergroot als hun emotionele, Ontwikkeling op de juiste waarde wordt geschat. Onder - en overschatting kunnen er beter mee voorkomen worden. Vanzelfsprekende aandacht ervoor werkt preventief en zal op termijn tot minder ernstige problemen leiden. Theorie en achtergronden worden in dit boek telkens afgewisseld met praktijkcasussen. Het boek is praktijkgericht maar wel gestoeld op actuele wetenschappelijke inzichten en jarenlange klinische praktijkervaringen. Het is bedoeld voor begeleiders, ouders/verwanten, studenten, vakspecialisten en iedereen die de (zorg voor de) mensen met een beperking een warm hart toedraagt. Jolanda Vonk en Amieke Hosmar kunnen bogen op een jarenlange praktijkervaring als begeleidsters en orthopedagogen in de zorg voor mensen met een beperking. In dit boek gaan ze dieper in op de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Na een voorwoord door psychiater Anton Dosen schetsen de auteurs een theoretisch, Kader. Daarnaast bespreken ze de emotionele ontwikkeling bij mensen met enkele specifieke beperkingen, zoals het syndroom van Down. Een lijvig tweede deel focust op de praktijk, met aandacht voor de diagnostiek en de fasen van de emotionele ontwikkeling, en tal van praktische handvatten. Achteraan volgen een bibliografie en twee bijlagen (met onder andere methodieken en hulpmiddelen). Een goed gedocumenteerd handboek, waarin wetenschappelijke inzichten vlot worden vertaald naar de dagelijkse praktijk. Zowel geschikt voor studenten en vakspecialisten als voor begeleiders, ouders en familieleden van personen met een beperking., Voor emotionele problematiek: behandeling en specifieke beelden, Inhoudsopgave (verkort): Theorie 1. Emotionele ontwikkeling 2. De integratieve benadering van Dsen en de fase-indeling van de emotionele ontwikkeling 3. Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking Praktijk 4. Diagnostiek van de emotionele ontwikkeling 5. Handvatten voor begeleiding: houdings- en omgevingsvoorwaarden, ondersteunende en veranderingsgerichte begeleiding 6. Handvatten
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930526