Behandelend trainen : sociale en cognitieve behandelprogramma's voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek.

Type:
boek
Titel:
Behandelend trainen : sociale en cognitieve behandelprogramma's voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek.
Auteur:
van Rijn, Els; Vermeyden, Sanna
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Assen : Van Gorcum, 2009
Paginering:
VIII, 221 : ill. cd-rom
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.416.1 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.607.2.RIJN.09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789023243977
Onderwerp:
Agressie Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie Kinderen
Ontwikkelingsstoornissen Kinderen
Sociale vaardigheden Kinderen
Samenvatting:
'Behandelend trainen' beschrijft drie behandelprogramma's ? sociale vaardigheidstraining, cognitieve vaardigheidstraining en agressieregulatietraining ? gericht op het verbeteren van sociale en cognitieve vaardigheden bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD en PDDNOS. De term behandelprogramma verwijst daarbij naar het behandelende karakter van de trainingen. Daarin ligt ook het verschil met andere boeken over vaardigheidstrainingen: in deze uitgave zijn de geprotocolleerde behandelingen ingebed in het totale behandelplan van het individuele kind. Kern hierbij is het actief betrekken van ouders en leerkrachten bij de behandeling om generalisatie van het geleerde naar het handelen in de dagelijkse situatie te bevorderen. Alle drie de vaardigheidstrainingen worden apart beschreven, van de theoretische verantwoording tot en met de praktische uitvoering. De cd-rom bevat het per behandel­programma gerubriceerde, printklare werkmateriaal, bestaande uit een draaiboek voor de trainers, de oefenmap voor het kind en een ondersteuningsmap voor ouders en de leerkracht. Daardoor zijn de behandelprogramma's direct bruikbaar in de eigen praktijk. Het gebruik ervan is echter alleen mogelijk met gedegen kennis van het beschreven cognitieve gedragstherapeutische kader van technieken en procedures die worden toegepast in de trainingen., Inhoudsopgave : Deel I Theoretisch kader 1 Doelgroep en trainingen 2 Vaardigheidstrainingen, toenemend toegespitst op het kind met een PDDNOS of ADHD Literatuur deel I Deel II Methodiek en verantwoording 3 Sociale vaardigheidstraining: Samen denken en doen 4. Cognitieve vaardigheidstraining: Stop! Hoe los ik het op? 5 Agressieregulatietraining: Hoe word ik boos? Literatuur deel II Deel III Praktische uitvoering 6 Sociale vaardigheidstraining: Samen denken en doen 7 Cognitieve vaardigheidstraining: Stop! Hoe los ik het op? 8 Agressieregulatietraining: Hoe word ik boos? Literatuur Deel III Deel IV Inhoud cd-rom
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930527