Arbeid, bedrijf en maatschappij.

Type:
boek
Titel:
Arbeid, bedrijf en maatschappij.
Auteur:
Mok, Albert L.
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Groningen : Noordhoff, cop. 2009
Paginering:
342 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789001600198
Onderwerp:
Arbeids- en organisatiesociologie
Samenvatting:
Arbeid, bedrijf en maatschappij is geschreven voor iedereen die zich bezighoudt of bezig gaat houden met arbeid in de breedste zin van het woord. De setting kan variren van Human Resources Management, personeelszaken, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden, ondernemingsraads- en vakbondswerk of rentegratie. Maar de centrale probleemstelling is gelijk: onder welke voorwaarden zijn mensen bereid en in staat de gevraagde arbeidsprestatie te leveren en zijn anderen (werkgevers, klanten) bereid de gevraagde tegenprestatie te bieden? In deze vijfde druk ligt meer nadruk op de didactiek van het vakgebied. Samenvattingen en steekwoorden in de marge maken het voor studenten makkelijker na te gaan of ze de stof goed begrepen hebben. Aan de hand van tussen- en eindvragen worden zij uitgedaagd zich een kritisch oordeel te vormen over de leerstof. Literatuurverwijzingen geven een aanzet voor verdere verdieping in de materie. Deze herziening besteedt bovendien veel aandacht aan de actuele thema's, Op de arbeidsmarkt, zoals werkdruk, burn-out, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, werkzekerheid, flexibiliteit, employability, beloning naar prestatie, arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid. Gebleven is de aandacht voor vormen van onbetaald werk, zoals in de huishouding, de zorg en als vrijwilliger. Ook is er speciale aandacht voor dienstverlenende arbeid. Ook onveranderd is de evenwichtige opbouw en het heldere taalgebruik, wat 'Arbeid, bedrijf en maatschappij' een heel toegankelijk studieboek maakt, Inhoudsopgave : Inleiding 1. Arbeid, betaald en onbetaald 2. Geschiedenis van de arbeid en arbeidsethos 3. Van arbeidsdeling naar arbeidsverdeling 4. Industrialisatie en tegenbewegingen 5. Strijd om de arbeidstaakbeheersing 6. In discussie met taylorisme en fordisme 7. De discussie met Taylor en Ford gaat voort 8. Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en kwaliteit van de arbeid 9. Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen 10. Arbeidsprestaties in bedrijf Begrippenlijst Literatuurlijst, Register
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930538