Een kind uit een pleeggezin in je klas : handleiding voor leerkrachten

Type:
boek
Titel:
Een kind uit een pleeggezin in je klas : handleiding voor leerkrachten
Auteur:
Bollen, Debbie; Witters, Conny
Jaar:
2006
URL:
http://books.google.com/books?id=l0EK6FhmE3gC&printsec=frontcover&hl=nl&cd=1&source=gbs_ViewAPI (Howest) Klik hier voor fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2006
Paginering:
66 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.323.5 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044119656
9789044119657
Onderwerp:
Pleegzorg
Samenvatting:
Deze handleiding voor leerkrachten biedt een methode aan voor leerkrachten in het basisonderwijs om het thema 'pleegzorg' bespreekbaar te maken in de klas. Ze werd geschreven in samenwerking met de Vlaamse Federatie Pleegzorg en bevat veel bondige informatie over het onderwerp, gaat concreet in op vragen die kinderen zich stellen, diept pedagogische kwesties uit, somt een aantal didactische tips op en eindigt met geannoteerde verwijzingen naar de (jeugd)literatuur, een duidelijke woordenlijst van pleegzorgtermen en nog een literatuuropgave. Getuigenissen en tekeningen van kinderen concretiseren de materie. Bij de handleiding hoort een set van elf kartonnen beertjes die personen binnen de pleegzorgsituatie uitbeelden, en het prentenboek 'Bram zoekt een vriendje'. Naar dit didactisch materiaal wordt summier verwezen. De auteurs laten ruimte voor andere jeugdboeken en methodes. Dit verdienstelijke en toegankelijke boekje biedt een goede inleiding tot de problematiek. De handleiding voor de, Leerkracht is vooral gefocust op de manier waarop je de thematiek bespreekbaar kan maken in een klasgroep en eigenlijk nog meer op het geven van algemene informatie omtrent dit thema aan leerkrachten of andere genteresseerden. In een eerste deel van de handleiding wordt pleegzorg verduidelijkt op een informatieve manier. Nadien wordt het thema verder besproken aan de hand van concrete vragen die kinderen en ook volwassen vaak stellen wanneer ze geconfronteerd worden met pleegzorg. Deze vragen kunnen een leidraad zijn zijn om de bespreekbaarheid tijdens de les te verhogen. Vervolgens wordt er aangegeven hoe je als leerkracht kan omgaan met een pleegkind in je klas en ook hoe je omgaat met een eigen kind van pleegouders. Dit laatste vind ik zeer belangrijk omdat we al te vaak vergeten dat er niet alleen pleegouders en pleegkinderen betrokken partij zijn maar dat er soms ook nog andere kinderen in het gezin aanwezig zijn en hoe verwerken zij deze nieuwe broer of zus. Dit zijn veeleer pedagogische, En agogische tips. Tenslotte worden er nog een aantal praktische en didactische handvatten aangereikt op creatief om te gaan met het thema pleegzorg. Deze boekjes zijn vooral geschreven vanuit de leefwereld van pleegkinderen uit de Bijzondere Jeugdzorg, aangezien het meestal deze kinderen zijn die je als leerkracht in je klas zal treffen. Amper aan bod komt de groep van kinderen en volwassen met een handicap die in een pleeggezin verblijven. Ook de groep kinderen die via preventieve gezinsondersteunende pleegzorg van Kind en Gezin worden begeleid krijgen geen plaats in deze handleiding en leesboek. De handleiding wordt zeer levensecht en haast tastbaar gemaakt door de verhalen, de getuigenissen en de tekeningen van een aantal kinderen. Hierdoor wordt het een zeer kwetsbaar iets. Ook de verwijzing naar andere boeken over pleegzorg geeft een meerwaarde aan dit naslagwerkje.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930649