Adolescenten en respect : psychotherapie met adolescenten.

Type:
boek
Titel:
Adolescenten en respect : psychotherapie met adolescenten.
Auteur:
Roosen, C. J. A.; Savenije, Anke; Kolman, A.; Beunderman, R.
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Assen : Van Gorcum, 2008
Paginering:
142 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.607.25 ROOS 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789023243618
Onderwerp:
Jeugdpsychotherapie
Samenvatting:
Dit boek gaat over de betekenis die het begrip 'respect' heeft bij adolescenten en hun omgeving. Wat respectvol is, heeft onder andere te maken met de regels die in een maatschappij gelden: wat respectvol is in de ene cultuur hoeft dat niet te zijn in de andere. Respect is ook een relationeel begrip: hoe gedragen mensen zich tegenover elkaar en tegenover de wereld waarin ze leven. Het begrip respect wordt belicht vanuit de volgende perspectieven: * het maatschappelijk perspectief in een steeds pluriformere wereld met snel veranderende gezags- en machtsverhoudingen; * het gezins- en systeemperspectief, de directe omgeving waarbinnen de jongere de betekenis van respect ontwikkelt; * ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen die het zelfgevoel betreffen en daarmee ook de beleving van het begrip respect raken; * de therapeutische context: de rol van respect in de relatie therapeut-clint en in de onderlinge relaties binnen de instelling. 'Adolescenten en respect' biedt vanuit psychotherapie, Met adolescenten een breed overzicht van dit actuele thema voor allen die werken met jongeren, Inhoudsopgave : 1. Respect en disrespect in de adolescentie Enkele psychoanalytische overwegingen 2. De ontwikkelingspsychopathologie van de borderline persoonlijkheidsstoornis en de theatrale persoonlijkheidsstoornissen: narcisme, kwetsbaarheid, vertrouwen en reciprociteit 3. Het digitale gevaar!? Over adolescenten en computers 4. Werken met gezinskrachten Groepsgezinstherapie bij psychische problemen 5. Multisystemic therapie - Doen wat nodig is 6. Een emotieregulatietraining voor adolescenten Naar een (h)erkenning van eigen keuzemogelijkheden 7. Respect voor wie? De kwaliteit van de rapportage pro-justitie 8. Van drie kanten bekeken De combinatie van verschillende behandelvormen bij adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek 9. Respect in een tijd van sociale ongelijkheid 10. Effectmeting mt jongeren Psycho-fysieke oefeningen spreken adolescenten (anders) aan 11. Respect, identiteit en loyaliteit, Een cultuur sensitieve benadering 12. Respect in het contact met de Turkse adolescent
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930698