Bewogen communicatie : autisme en doofheid.

Type:
boek
Titel:
Bewogen communicatie : autisme en doofheid.
Auteur:
Isarin, Jet; Verpoorten, Roger
Jaar:
2009
URL:
http://www.acco.be (Howest) Volledige inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2009
Paginering:
116 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.462.4 ISAR 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033476464
Onderwerp:
Autistische kinderen
Dove kinderen
Gebarentaal
Samenvatting:
Onderzoek heeft aangetoond dat autisme onder doven en slechthorenden vaker voorkomt dan onder horenden. De comorbiditeit van doofheid en autisme leidt tot specifieke problemen op het gebied van communicatie, diagnostiek en behandeling. Op de werkvloer en bij ouders speelt vooral de vraag naar de mogelijkheden en valkuilen op het gebied van gebaren en gebarentaal. Vanwege de visuele kenmerken ervan lijkt gebarentaal goed aan te sluiten bij de specifieke vermogens van mensen met autisme. Echter, net als gesproken taal, stelt gebarentaal eisen aan vorm- en betekeniswaarneming waaraan juist door mensen met autisme slechts moeizaam kan worden voldaan vanwege de andere wijze van waarnemen en informatieverwerking. De vraag naar de invloed van autisme op het verwerven, begrijpen en gebruiken van gebarentaal staat in dit boek centraal. Het antwoord op die vraag is gezocht in de internationale literatuur van de laatste drie decennia op het gebied van autisme, doofheid, gebarentaal en neurocognitief, Onderzoek. Hoewel geen onderzoek is gevonden waarin de relatie tussen doofheid, autisme en gebarentaal centraal staat, biedt de inventarisatie, zowel theoretisch als praktisch, belangrijke inzichten in de factoren die een rol spelen bij het slagen of mislukken van gebarentaalontwikkeling. Als in de begeleiding van dove kinderen en volwassenen met autisme rekening wordt gehouden met deze factoren, zal dat de communicatie zeker ten goede komen. Bewogen communicatie richt zich niet alleen naar mensen die betrokken zijn bij dove of slechthorende kinderen en volwassenen met autisme, maar naar iedereen die leeft of werkt met kinderen en volwassenen op het autismespectrum, Inhoudsopgave (verkort): 1. Het literatuuronderzoek 1.1. Onderzoeksvraag 1.2 Methode 2. Doof/slechthorend en autistisch 2.1 Prevalentie 2.2 Diagnostiek 3. Autisme 3.1 Autisme in de cognitiewetenschappen * Theory of Mind * Theorie van de Centrale Coherentie * Theorie van de Executieve Functies 3.2 Sensorische problemen en informatieverwerking, * Sensorische informatieverwerking 1960-2005 * Bogdashina * Minshew, Williams en Planche 3.3 Autisme en communicatie 3.4 Autisme in de neurowetenschappen * Neurale synchronisatie * Neurale verwerking van gesproken taal * Verwerking van gezichts- en bewegingsinformatie * Motorische problemen: dyspraxie 4. Theory of Mind en gezinsinteractie 5. Gestures 5.1 Gestures en taalontwikkeling 5.2 Gestures en communicatie 5.3 Gestures en imitatie 5.4 Gestures en motoriek 5.5 Interventies 6. Gebarentaal 6.1 Basiselementen van gebarentaal 6.2 Gesproken taal en gebarentaal 6.3 Gebarentaal en symboolsystemen 6.4 Gebarentaal bij horende autistische kinderen * Motieven * Vormelementen * Meervoudige gebaren * Effecten * Voorspellers van succes * Casuistiek 6.5 Gebarentaal bij dove autistische kinderen * Ervaringskennis * Wetenschappelijke kennis * Interventies 7. Conclusies * Wat is er bekend over comorbiditeit van doofheid en autisme? * Wat is er bekend over autisme?, * Wat is er bekend over Theory of Mind en gezinsinteractie? * Wat is er bekend over gestures en autisme? * Wat is er bekend over gebarentaal en autisme? * Zijn er interventies voor doof-autistische kinderen bekend? * En dus... Bijlagen * Bijlage 1: Zoektermen * Bijlage 2: Tijdschriften * Bijlage 3: Technieken van de neurowetenschappen
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001930699