Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs : leerlijnen, tussendoelen en methodisch/didactische uitwerkingen.

Type:
boek
Titel:
Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs : leerlijnen, tussendoelen en methodisch/didactische uitwerkingen.
Auteur:
Mooij, Chris; Hazelebach, Chris; Houdijk, Gijs; Consten, Arnold; Danes, Harry; Hazelebach, Chris; van Berkel, Marco
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Zeist : Jan Luiting Fonds, 2009
Paginering:
416 p. : ill. cd-rom
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.477.8 BERK 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789072335364
Onderwerp:
Bewegingsopvoeding Basisonderwijs
Samenvatting:
Wat willen we kinderen in lessen bewegingsonderwijs op de basisschool leren en welke kwaliteit streven we daarbij na? We willen kinderen een brede introductie geven in de bewegingscultuur. In het Basisdocument Bewegingsonderwijs worden 12 leerlijnen uitgewerkt. Deze leerlijnen zijn geordend rond overeenkomstige bewegingsproblemen. Tevens worden tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen beschreven, waarmee de longitudinale lijn van 4 tot en met 12 jaar zichtbaar wordt. Ook worden reguleringsdoelen geformuleerd, bijvoorbeeld over hulpverlenen en het maken van afspraken om gezamenlijk bewegen mogelijk te maken. De achterliggende uitgangspunten worden beschreven in een vakconcept en er wordt ingegaan op het leerplan. In dit boek worden twaalf leerlijnen voor bewegingsonderwijs, zoals bijvoorbeeld balanceren, klimmen en springen uitvoerig uitgewerkt. Verder worden tussendoelen en methodisch/didactische uitwerkingen voor verschillende leeftijdsgroepen beschreven, waarin onder andere, Leerhulp voor zwakke bewegers wordt gegeven. Aan dit boek is een cd-rom toegevoegd waarop de leerlingen, de tussendoelen en de doorgaande ontwikkeling in concreet leerlingengedrag zichtbaar wordt gemaakt. Het boek geeft zowel voor de vakleerkracht als voor de student in opleiding diverse didactische handreikingen. Deze uitgave is gericht op het basisonderwijs. Standaardwerk voor het bewegingsonderwijs op de basisschool, waarin leerlijnen en tussendoelen voor een longitudinale lijn van 4 t/m 12 jaar centraal staan. Uitvoerig worden de methodische/didactische aspecten beschreven van activiteiten binnen de 31 bewegingsthema´s die vanuit de leerlijnen zijn onderscheiden. Er is veel aandacht voor leerhulp op maat en reguleringsdoelen bij verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast komen organisatorische aspecten aan bod, maar ook hoe activiteiten bij de kinderen kunnen worden geintroduceerd en hoe het hulpverlenen verloopt, Inhoudsopgave : 1. Uitgangspunten : het vakconcept bewegingsonderwijs in, Het basisonderwijs 2. Het beschrijvingskader van leerlijnen en tussendoelen 3. Reguleringsdoelen bij bewegingsonderwijs 4. Het leerplan 5. Het geven van leerhulp 6. De leerlijnen voor bewegingsonderwijs * 6.1. Leerlijn balanceren * 6.2. Leerlijn klimmen * 6.3. Leerlijn zwaaien * 6.4. Leerlijn over de kop gaan * 6.5. Leerlijn springen * 6.6. Leerlijn hardlopen * 6.7. Leerlijn mikken * 6.8. Leerlijn jongleren * 6.9. Leerlijn doelspelen * 6.10. Leerlijn tikspelen * 6.11. Leerlijn stoeispelen * 6.12. Leerlijn bewegen op muziek 7. Advies basisinventarislijsten
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931089