De kick in atletiek.

Type:
boek
Titel:
De kick in atletiek.
Auteur:
Bom, Diny
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Meppel : Edu'Actief, cop. 2008
Paginering:
413 p. : ill. cd-rom en 'prestatieladder'
Nota:
Omslag vermeldt: Atletiekboek voor het onderwijs.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.616.8 BOM 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789060538173
Onderwerp:
Atletiek
Bewegingsopvoeding Basisonderwijs
Lichamelijke opvoeding Secundair onderwijs
Samenvatting:
Dit boek is geschreven voor docenten Lichamelijke Opvoeding in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Het boek is een verzameling van onderwijsleerstof en voor alle leeftijden is er wat in dit boek te vinden. Als u dit boek gaat gebruiken, zult u merken dat het echt 'kicken' is in atletiek. U vindt een schat aan informatie om uw lessen op een verantwoorde en aantrekkelijke manier in te vullen. Veel werkvormen doen een appel op het plezier dat leerlingen ervaren als zij tot bewegen uitgedaagd worden. Het boek bestaat uit veertien hoofdstukken. Na het veertiende hoofdstuk vindt u de literatuurlijst. De bijlagen vindt u op de bijgeleverde cd-rom. In hoofdstuk 1 staan de kerndoelen en eindtermen van de lichamelijke opvoeding centraal, vooral voor de eindtermen die gericht zijn op atletiek. Voor verschillende onderwijstypen worden suggesties gegeven hoe u de onderwijsleerstof kunt benutten om de doelen te bereiken. Hoofdstuk 2 tot en met 12 hebben dezelfde opbouw en behandelen, N atletieknummer. Achtereenvolgens: start en sprint, lange afstand, hordelopen en hindernislopen, estafette, verspringen, hoogspringen, hink-stap-springen, polsstokhoogspringen, kogelstoten, discuswerpen, balwerpen en speerwerpen. Hoofdstuk 13 staat in het teken van de meerkamp. Deze meerkampen kunnen tijdens sportdagen, schoolkampen, klassen tegen elkaar of in een persoonlijke meerkamp worden uitgevoerd. Apart bijgeleverd is de prestatieladder voor twaalf- tot achttienjarigen, zowel voor jongens als meisjes. Deze prestatieladder heeft bewust 25 treden waardoor er geen verband gelegd kan worden met het geven van cijfers voor de atletiek. Hoofdstuk 14 geeft handige tips van de Atletiekunie met informatie over de schoolatletiekdiploma's en 'fun atletics'. Zo kan de relatie gelegd worden naar de Alliantie School & Sport en Een leven lang sporten. Deze begint met een dagelijks beweegaanbod voor alle leerlingen. U bent als docent LO meestal in bezit van een vakwerkplan en u weet hoeveel lestijd u aan, Het domein Atletiek kunt besteden. Binnen uw sectie LO of bij de groepsleerkrachten zijn de atletiekthema's bekend en kunt u de accenten aangeven. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de type school, de beginsituatie van de leerlingen en de kerndoelen en/of eindtermen zijn maatgevend. U gaat snuffelen in het boek, u slaat de bewegingsbeschrijving erop na en kijkt wat de veelvoorkomende fouten in de beweging zijn. U houdt hier rekening mee zodat u de onderwijsleerstof adequaat kunt aanpassen en leerlingen van hun fouten kunnen leren. Het is handig om eerst de leergang erop na te slaan en daarna bij de leerdoelen op zoek te gaan. U gaat uw leerarrangement inrichten en kiest de juiste onderwijsleerstof voor uw doelgroep. Bij de verschillende leerdoelen vindt u iets wat voor uw leerlingen geschikt is. Overleg deze keuzes met uw collega's en wissel uw ervaring uit. Op de bijgeleverde cd-rom staan twee loopvormen die op het veld kunnen worden uitgevoerd. Een loopvorm voor het basisonderwijs (een rekenloop, Met verschillende stripfiguren) en een orintatieloop voor het voortgezet onderwijs met het thema 'Bewegen en gezondheid'. Verder staan op deze cd-rom veel estafettevormen. Deze zijn kant-en-klaar en kunnen direct een vertaalslag naar de praktijk van de lichamelijke opvoeding maken. Enkele estafettevormen zijn: sprookjes en stripfiguren-estafette, voetbal-estafette, geheugen-estafette, Sinterklaas-estafette, Donald Duck-estafette en atletiek puzzel-estafette. Voor elke leeftijdsgroep is er wel iets bij, Inhoudsopgave : Hoofdstuk 1 : Lichamelijke Opvoeding in het onderwijs Hoofdstuk 2 : Start en sprint Hoofdstuk 3 : Lange afstand Hoofdstuk 4 : Hordelopen en hindernislopen Hoofdstuk 5 : Estafette Hoofdstuk 6 : Verspringen Hoofdstuk 7 : Hoogspringen Hoofdstuk 8 : Hink-stap-springen Hoofdstuk 9 : Polsstokhoogspringen Hoofdstuk 10 : Kogelstoten Hoofdstuk 11 : Discuswerpen Hoofdstuk 12 : Balwerpen en speerwerpen Hoofdstuk 13 : Meerkamp Hoofdstuk 14 : Handige tips
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931241