Beter leren lezen : de directe systeemmethodiek (DSM).

Type:
boek
Titel:
Beter leren lezen : de directe systeemmethodiek (DSM).
Auteur:
Feys, Raf; Van Biervliet, Pieter
Jaar:
2010
URL:
http://www.acco.be (Howest) Volledige inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2010
Paginering:
205 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.475.1 FEYS 10 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033479397
Onderwerp:
Aanvankelijk lezen
Lezen Basisonderwijs Didactiek
Samenvatting:
In dit boek stellen de auteurs hun 'Directe systeem-methodiek' (kortweg: DSM) voor. In deel 1 schetsen de auteurs het ontstaan en de invloed van hun methodiek voor het aanvankelijk lezen (in Vlaanderen in het 1e leerjaar, in Nederland in groep 3). Zo maakt de lezer meteen ook kennis met de basisprincipes van de DSM. Deel 2 brengt een diepgaande analyse van de leesmethodes doorheen de tijd. Dat is een interessante invalshoek om te begrijpen hoe de methodes van vandaag tot stand zijn gekomen en hoe ook de DSM schatplichtig is aan eeuwen ervaringswijsheid. In deel 3 beschrijven Feys en Van Biervliet meer uitvoerig hun directe systeemmethodiek. Ze presenteren dan o.a. recente wetenschappelijke studies die de DSM-visie ondersteunen en beter helpen begrijpen (neuropsychologische bevindingen, de connectionistische visie, theorien over letterclustering enz.). De DSM kent al enkele succesvolle toepassingen in methodes voor het aanvankelijk lezen: 'Leessprong' (Van In), 'mol en beer' (die Keure), En de verbeterde Leessprong-versie: 'ik lees met hup' (Van In). De DSM-principes worden ook met succes toegepast bij de leeshulp die door remedial teachers, logopedisten e.a. aan leeszwakke of dyslectische kinderen wordt gegeven. In dit boek presenteren de Vlaamse pedagogen Raf Feys en Pieter Van Biervliet de Directe Systeemmethodiek (DSM), die leerlingen uit het basisonderwijs beter wil leren lezen. De DSM is gebaseerd op de zogenaamde 'progressieve complicering', waarbij nieuwe elementen zoals letters, letterclusters en woorden pas worden aangeleerd als de vorige voldoende zijn ingeoefend en vastgelegd in het langetermijngeheugen. In een eerste deel schetsen de auteurs het ontstaan, de invloed en de basisprincipes van de DSM. Vervolgens geven ze een kritische en wetenschappelijk correcte analyse van bestaande leesmethodes. Ten slotte wordt de DSM zelf uitvoerig bekeken. Na een bespreking van de kenmerken van de DSM wordt de achterliggende visie ondersteund met een aantal recente wetenschappelijke, Onderzoeken. Verder is er aandacht voor recente methodes voor aanvankelijk lezen die DSM integreren. Achteraan volgt een literatuurlijst. Een uitstekend basiswerk voor iedereen die betrokken is bij het leesproces van kinderen. Overzichtelijke lay-out, verlucht met zwart-witfoto's, kaderteksten, schema's en tabellen, Inhoudsopgave (verkort): Deel 1 - Ontstaan en invloed van de directe systeemmethodiek 1. DSM-wending in methodiek en methodes 2. Leesproblemen verminderen 3. Belang van leesmethodiek 4. Ontstaan van DSM en wetenschappelijke steun 5. Basisprincipes van DSM 6. Onderzoek over DSM en Leessprong in 2005 7. Preventieve leesmethodiek en zorgverbreding Deel 2 - Historiek van de leesmethodes 1. Inleiding 2. Spelmethodes 3. Klankmethodes 4. Normaalwoordenmethodes 5. Analytisch-synthetische methodes 6. Globale leesmethodiek en whole-language-benadering 7. Structuurmethode 8. Kritiek op structuurmethodes en vergelijking met de directe systeemmethodiek Deel 3 - DSM: directe systeemmethodiek 1. Inleiding, En overzicht 2. DSM en (neuro)psychologisch onderzoek 3. Connectionistische leestheorie en fonologisch coherentiemodel 4. Lettergroeplezen, eindrijmen en clustering 5. Geleidelijke letter(groep)-klankkoppeling, vertrekkende van kortste sleutelwoordjes 6. Vroege en vlotte synthese 7. Automatiseren: gestructureerde opbouw en herhaling 8. Integrale leestaken, geen gesoleerde componenten 9. Relatie tussen lezen, schrijven, spellen 10. Invloed van DSM op recente leesmethodes 11. DSM en leerzorg
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931351