Arbeidsrechtelijke, sociaalzekerheidsrechtelijke en pensioenaspecten bij bedrijfsovernames

Type:
boek
Titel:
Arbeidsrechtelijke, sociaalzekerheidsrechtelijke en pensioenaspecten bij bedrijfsovernames
Auteur:
Duden, Elke
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Kluwer, 2010
Paginering:
198 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789046528815
Onderwerp:
Arbeidsrecht
Overnames Ondernemingen
Samenvatting:
Veel Belgische ondernemingen maken deel uit van een dynamisch netwerk van ondernemingen die internationaal gestuurd worden, wijzigingen in het strategisch beleid van zo'n vennootschapsgroep geven vaak aanleiding tot de verkoop van één van de ondernemingen uit de groep of tot de verkoop van een bepaalde bedrijfstak. De hiermee gepaard gaande heroriëntering en afstoting van deze onderneming of bedrijfstak zal doorgaans gebeuren via een verkoop van aandelen (share deal) of de overdracht van welbepaalde activa (asset deal). In het eerste hoofdstuk van dit boek worden de twee belangrijkste transactiestructuren - asset deal en share deal - beknopt omschreven. In het tweede hoofdstuk wordt aan de hand van het verloop van een transactieproces een omschrijving gegeven bij de meest voorkomende (Angelsaksische) transactionele termen die voor een sociaal jurist of voor HRM-specialist vaak onbekend terrein zijn. Hierbij wordt ook stilgestaan bij het sociaalrechtelijke luik en bij het aspect van aanvullende pensioenen van een transactie. In hoofdstuk drie vindt u een analyse van de verschillende informatie- en/of consultatieverplichtingen ten aanzien van de bevoegde overlegorganen en/of de individuele medewerkers die een overname met zich meebrengen voor zowel de overnemer, de overdrager als de andere ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde vennootschapsgroep als de doelvennootschap, alsook voor de Europese Ondernemingsraad. In het vierde en laatste hoofdstuk worden de sociaal- en pensioenrechtelijke uitdagingen voor de overnemer besproken. Het is voor de overnemer immers belangrijk om reeds in een vroeg stadium in het transactieproces een analyse te kunnen maken van de verschillen in HRM-beleid tussen beide vennootschappen en na te gaan in welke mate hij gebonden is om de bestaande arbeids- en loonsvoorwaarden te respecteren.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931524