Handleiding dossiervoering.

Type:
boek
Titel:
Handleiding dossiervoering.
Auteur:
Beenackers, A. A. J. M.
Jaar:
2005
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Delft : Eburon, 2005
Paginering:
141 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.614.1 BEEN 05 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.614.1 BEEN 05 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9059720806
Onderwerp:
Ambulante geestelijke gezondheidszorg Nederland
Samenvatting:
In Handleiding Dossiervoering Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, presenteert Beenackers dossierrichtlijnen die de hulpverlener helpen bij het opstellen van een behandelplan, het consequent uitvoeren van de behandeling, het periodiek evalueren en zonodig bijstellen van de behandeling alsmede het schrijven van de noodzakelijke brieven aan huisartsen en verwijzers. Over het algemeen zijn in alle hulpverlenende sectoren de patiëntendossiers van slechte kwaliteit. Ze worden teveel vanuit een administratief gezichtspunt ingericht en te weinig vanuit de optiek van de behandelaar. In het gunstigste geval staat in het dossier de patiënt centraal, maar ook dat is niet ideaal. Een goed dossier is niet toegesneden op de problematiek van de patiënt maar op de problematiek van de hulpverlener. In dit boek wordt het patiëntendossier gepresenteerd als een hulpverleningsinstrument. De dossierrichtlijnen hebben het karakter van behandelingsvoorschriften. Ze helpen de hulpverlener om effectiever en efficiënter te werken, terwijl ze zijn vrijheid van handelen vergroten, omdat hij weer primair zelf verantwoordelijk wordt voor zijn doen en laten. Het dossier verandert daardoor van een blok aan het been van de hulpverlener tot een steunpilaar. De handleiding is bestemd voor hulpverleners en studenten in de ambulante geestelijke gezondsheidszorg en verwante sectoren zoals de klinische afdelingen, de verslavingszorg, de beschermende woonvormen, het maatschappelijk werk et cetera., Inhoudsopgave : 1. Dossierfuncties 2. Hulpverleningsinstrument 3. Behandelplan 4. Hupothese 5. Intakeverslag 6. Doorlopende aantekeningen 7. Evaluaties 8. Brieven 9. Vormgeving 10. Opsomming alle criteria 11. Samenvatting belangrijkste punten Juridisch kader Riagg-dossiers nader bekeken Riagg-dossiers bijgewerkt Cursus Het opstellen van een behandelplan
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931545