De E-kubus : een analysemodel voor curricula.

Type:
boek
Titel:
De E-kubus : een analysemodel voor curricula.
Auteur:
Raessens, Boudewijn
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Den Haag : Lemma, 2009
Paginering:
171 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789059315150
Onderwerp:
Onderwijskunde
Samenvatting:
De laatste decennia brachten ontwikkelingen met zich mee die de nodige consequenties hadden voor het onderwijs. Drie ervan, de ontwikkeling van internet, de ontwikkeling van de constructivistische visie op leren en de ontwikkeling van mass customisation, zijn van grote invloed op het curriculum van onderwijsorganisaties. De drie ontwikkelingen zijn in dit onderzoek 'vertaald' naar drie dimensies. Met de dimensies wordt een model samengesteld: de E-kubus. 'De verantwoordelijkheid voor het leren' staat op de x-as van deze kubus, 'ICT & leren' op de y-as en 'Maatwerk & leren' op de z-as. Oogmerk van dit proefschrift is na te gaan of het model bruikbaar is om het curriculum van onderwijsorganisaties te positioneren met betrekking tot deze drie dimensies. In dit onderzoek zijn een drietal onderwijsorganisaties geanalyseerd. Per dimensie worden via de E-kubus de drie onderwijsorganisaties gepositioneerd voor het gewenst, waargenomen en geregistreerd curriculum. Het proefschrift heeft een exploratief karakter. De E-kubus kan als onderdeel van een kwaliteitszorginstrument voor onderwijsorganisaties fungeren en kan bijdragen aan de discussie over wat goed onderwijs is in relatie tot de drie dimensies.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931607