Talenten ontwikkelen in de basisschool.

Type:
boek
Titel:
Talenten ontwikkelen in de basisschool.
Auteur:
Aerden, Ilse
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : CEGO, 2008
Paginering:
143 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.454.23 AERD 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789078765967
Onderwerp:
Basisonderwijs Didactiek
Samenvatting:
Aandacht creëren voor talenten van kinderen is dé nieuwe uitdaging waar het onderwijs in onze snel evoluerende maatschappij voor staat. Je ziet het begrip 'talent' dan ook regelmatig opduiken in zeer uiteenlopende betekenissen. Het lijkt een 'rage'... of is er meer aan de hand? Dit EE-Cahier geeft in enkele basisartikels achtergrond en duiding over de betekenis van het talentmodel en brengt vervolgens het verslag van verschillende praktijkverhalen: het talentenportfolio, meervoudige intelligentie, aandacht voor kunst, techniek, sport... Een variatie van grote concreet uitgewerkte acties tot kleine tips, prikkelende en uitdagende vaststellingen, getuigenissen en praktijkervaringen tonen welke verdoken rijkdom het werken aan talenten oproept, bij kinderen en bij leerkrachten. Alle artikels bevatten een gemeenschappelijke kern, die samengevat kan worden in volgende drie kenmerken: > het verhaal van talenten start vanuit de kinderen zelf en legt de nadruk op hun eigen groeikracht of betrokkenheid > het stimuleert leerkrachten om anders naar kinderen te kijken: het accent wordt verlegd van het observeren van tekorten (= het deficit-model) naar het opmerken van talenten (kiemen) > het vertrekken vanuit talenten is geen 'leuk' randfenomeen, geen tijdelijk project dat uitgewerkt wordt, maar is een fundamentele keuze voor onderwijsvernieuwing waarin positieve oriëntatie centraal staat. Met dit cahier willen de auteurs de lezer informeren, inspireren en vooral engageren om te werken aan een onderwijs dat alle talenten van alle kinderen kansen geeft. Het raakt de grond van kwaliteit in onderwijs en ontwikkeling van kinderen, een visie waarin positieve oriëntatie en kansen geven centraal staat!
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001931636