Basisboek opvoeding : theorie en praktijk.

Type:
boek
Titel:
Basisboek opvoeding : theorie en praktijk.
Auteur:
Malschaert, Hans; Traas, Marinus
Jaar:
2011
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, 2011
Paginering:
164 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.433 MALS 11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789006951936
Onderwerp:
Opvoeding
Samenvatting:
De vele voorbeelden, krantenberichtjes en kadertekstjes in dit boek maken duidelijk dat in onze tijd opvoeding niet meer alleen een taak van de ouders is, en dat de professionele opvoeders (leerkrachten, social workers, politie en justitie) in toenemende mate om hulp wordt gevraagd wanneer ouders in hun opvoedende taak dreigen vast te lopen. Dit boek neemt deze praktijk van opvoeding als uitgangspunt. Aan de hand van een veelvoud aan vragen, opdrachten en discussieonderwerpen wordt van de student gevraagd actief met de praktijk van opvoeding bezig te gaan om zodoende een concreet beeld te krijgen van de verschillende aspecten die daarin een rol spelen. Aan de wijze waarop ouders en professionele opvoeders invulling geven aan hun opvoedkundige taken, liggen, bewust of onbewust, specifieke theoretische principes ten grondslag. Om die duidelijk te maken wordt in dit boek een aantal belangrijke pedagogische stromingen beschreven. De gebruiker gaat deze kennis vervolgens toepassen in enkele, Uitgebreide cases die representatief zijn voor de huidige opvoedingspraktijk. Hoewel in het boek het 'pedagogisch handelen' centraal staat, zijn veel van de behandelde onderwerpen en praktijksituaties ook toepasbaar op de 'agogiek'. De praktijk van opvoeding door ouders en beroepskrachten is het thema van dit werkboek. Hun dagelijks handelen gebeurt vanuit onuitgesproken standpunten. Willen ze de problemen die zich voordoen, kunnen oplossen, dan dienen ze zich van deze principes bewust te worden. Vanuit de vraag wat opvoeding eigenlijk is (hoofdstuk 1), komen in hoofdstuk 2 vijf casussen aan de orde. De relatie pedagogiek/psychologie breidt het begrippenarsenaal uit. Hoofdstuk 4 stelt de vraag naar pedagogiek als wetenschap, hoofdstuk 5 schetst weer uitvoerig complexere praktijksituaties. Onderwijskundige en orthopedagogische vragen blijven buiten beschouwing. De auteurs sluiten met hun eigen visie af. Elk hoofdstuk wordt afgerond met duidelijke vragen en opdrachten. De auteurs - beiden, Hogeschooldocenten in Amsterdam - leveren met dit degelijke werkboek aan studenten hbo een betrouwbare gids. Het unieke daarvan is, dat theoretische doordenking en praktische vorming harmonisch samengaan, Inhoudsopgave : 1. Wat is opvoeding eigenlijk 1.1 Inleiding 1.2 Is opvoeding nodig? 1.3 Opvoedingsmilieu; opvoedingsomstandigheden 1.4 Opvoedingsdoelen 1.5 Opvoedingsvoorwaarden 1.6 Opvoedingsmiddelen 1.7 Historische en culturele context van de opvoeding 2. Opvoeding in de praktijk - met vijf casus, vragen en opdrachten 2.1 Inleiding 2.2 Casus 1: 'Minder geschikt voor volwassen lezers' 2.3 Casus 2: Jiska 2.4 Casus 3: 'Jenny heeft het moeilijk' 2.5 Casus 4: Marja - of 'jong zijn, de mooiste tijd van je leven' 2.6 Casus 5: Een multiculturele club 2.7 Samenvatting en conclusies 3. Pedagogiek en psychologie 3.1 Inleiding 3.2 De gedragspsychologie 3.3 De cognitieve benadering 3.4 De psychodynamische benadering: psychoanalytische stroming 3.5 De humanistische psychologie 3.6 De communicatie- of, Systeemtheorie 4. Pedagogiek als wetenschap 4.1 Inleiding 4.2 Personalistische of geesteswetenschappelijke pedagogiek 4.3 Empirisch-analytische pedagogiek 4.4 Kritisch-emancipatorische pedagogiek 4.5 Het postmodernisme en de pedagogiek 5. Problemen in de opvoeding 5.1 Inleiding 5.2 Casus 1: Kees en zijn vader 5.3 Casus 2: De beschuldiging 5.4 Casus 3: Het drama van Johan 5.5 Casus 4: Nadia is weggelopen 5.6 Samenvatting en conclusies 6. Pedagogiek zonder toekomst, of de toekomst van de pedagogiek? 6.1 Inleiding 6.2 Angst, agressie en depressiviteit
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933254