Breinbreker : voortgezette cognitieve revalidatie bij een niet-aangeboren hersenletsel.

Type:
boek
Titel:
Breinbreker : voortgezette cognitieve revalidatie bij een niet-aangeboren hersenletsel.
Auteur:
Warnez, Johan; Kopàcsi, Caroline
Jaar:
2011
URL:
http://www.acco.be (Howest) Inhoudsopgave, fragmentweergave en downloads
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2011
Paginering:
171 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.606.1.WARN.11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033483943
Onderwerp:
Hersenbeschadigingen
Patiënten met hersenbeschadigingen Hulpverlening
Samenvatting:
Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel worden na een periode van intensieve revalidatie ten volle geconfronteerd met hun beperkingen, wanneer ze terugkeren in hun natuurlijke omgeving, met minder nabijheid van hulpverleners en minder omgevingsaanpassingen dan voordien. Breinbreker - ontwikkeld binnen een (semi-)residentile setting - focust zich op de cognitieve, sociale, emotionele en gedragsmatige beperkingen die het gevolg zijn van het hersenletsel. Het bevorderen van de kwaliteit van bestaan is het belangrijkste doel. In functie hiervan wordt gewerkt naar groter inzicht in de beperkingen, adequater leren omgaan met de gevolgen ervan, leren gebruik maken van cognitieve vaardigheden, inzetten van compensatiestrategien en leren toepassen van deze inzichten en vaardigheden in het dagelijks functioneren. Breinbreker is een programma waarin psycho-educatie en oefeningen ter verbetering van sturings- en emotionele zelfreguleringsvaardigheden de rode draad vormen. Het boek beschrijft, De belangrijkste ondersteuningsprincipes en bevat een grote hoeveelheid materialen die gebruikt kunnen worden voor zowel de assessment als de bevordering van cognitieve en emotionele vaardigheden. Een handleiding voor (en door) professionele behandelaars van patinten met een niet-aangeboren hersenletsel. Het boek richt zich voornamelijk op de acute fase waarin een zeer intensieve revalidatie met logopedische, motorische en psychosociale ondersteuning van uitermate groot belang is. Centraal in het werk staat het Medirend Agogisch Handelen en de optimale ecologie. Met behulp van een mediator worden prikkels uit de omgeving op een doelmatige manier gestuurd zodat de assimilatie- en accomodatieprocessen van de patint optimaal gestimuleerd worden. Concreet richt dit boek zich op de psycho-educatie, het trainen van sturingsvaardigheden en het stimuleren van emotionele zelfregulering. Het boek is alles in n: een handleiding, een naslagwerk, een ondersteunende theorie en een gids voor de praktijk,, Met vragenlijsten, oefeningen en werkschema's. Dit boek zal in de praktijk bijzonder nuttig blijken, maar is als eerste kennismaking met het fenomeen van niet-aangeboren hersenletsels weinig verhelderend en toegankelijk.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933352